Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 16 marca 2012

Seminarium eksperckie - system źródeł prawa a system stanowienia prawa

16 marca 2012 roku odbyło się VII seminarium eksperckie Forum Debaty Publicznej „Sprawne i służebne państwo” poświęcone systemowi źródeł prawa. Podczas dyskusji skoncentrowano się na kwestiach związanych z rangą aktów prawnych i ich wzajemnymi relacjami. Rozważano znaczenie dekretów posiadających moc ustawy, zalety i wady tego typu źródła prawa i możliwość wykorzystania go obecnie. Zastanawiano się także, czy, i w jakim zakresie sądy powinny uczestniczyć w procesie kształtowania porządku prawnego. Zobacz także: System źródeł prawa a system stanowienia prawa – VII seminarium eksperckie

Poleć znajomemu