Dodatkowe narzędzia

Środa, 12 czerwca 2013

Forum Debaty Publicznej poświęcone harcerstwu

  |   Forum Debaty Publicznej poświęcone harcerstwu Forum Debaty Publicznej poświęcone harcerstwu Forum Debaty Publicznej poświęcone harcerstwu Forum Debaty Publicznej poświęcone harcerstwu Forum Debaty Publicznej poświęcone harcerstwu Forum Debaty Publicznej poświęcone harcerstwu Forum Debaty Publicznej poświęcone harcerstwu Forum Debaty Publicznej poświęcone harcerstwu Forum Debaty Publicznej poświęcone harcerstwu Forum Debaty Publicznej poświęcone harcerstwu Forum Debaty Publicznej poświęcone harcerstwu

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata pt. "Otoczenie prawne funkcjonowania harcerstwa" organizowana w ramach Forum Debaty Publicznej. Spotkanie w imieniu prezydenta otworzył minister Maciej Klimczak. Moderatorem dyskusji był Krzysztof Ziemiec.

 

Podczas spotkania podjęta została próba wskazania ograniczeń i barier prawno-administracyjnych, które powodują, że ten ważny z punktu widzenia społeczeństwa i państwa ruch, częstokroć napotyka w swojej działalności na niepotrzebne trudności. Omówiona została także praktyka stosowania przepisów odnoszących się do harcerstwa. W wyniku dyskusji w trakcie spotkania, szefowie organizacji harcerskich zaangażowanych w organizację debaty zadeklarowali wolę powołania zespołu, który we współpracy z instytucjami państwowymi podejmie się działań na rzecz wprowadzenia postulowanych zmian prawnych.

 

W debacie uczestniczyli harcerze z Polski i spoza granic kraju (z Wielkiej Brytanii oraz Białorusi), a także wielu przedstawicieli parlamentu, ministerstw, instytucji państwowych, społecznych i obywatelskich.

 

W przygotowaniu debaty uczestniczyły organizacje harcerskie objęte honorowym protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Związek Harcerstwa Polskiego; Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej; Skauci Europy. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”. Federacja Skautingu Europejskiego; Stowarzyszenie Harcerskie

Poleć znajomemu