Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 23 lipca 2013

Spotkanie na temat otoczenia prawnego harcerstwa

  |   Spotkanie na temat otoczenia prawnego harcerstwa Spotkanie na temat otoczenia prawnego harcerstwa Spotkanie na temat otoczenia prawnego harcerstwa Spotkanie na temat otoczenia prawnego harcerstwa Spotkanie na temat otoczenia prawnego harcerstwa Spotkanie na temat otoczenia prawnego harcerstwa Spotkanie na temat otoczenia prawnego harcerstwa Spotkanie na temat otoczenia prawnego harcerstwa

Zobacz także: Forum Debaty Publicznej poświęcone harcerstwu We wtorek w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom prawnym związanym z funkcjonowaniem harcerstwa. Spotkanie było kontynuacją zorganizowanego w czerwcu Forum Debaty Publicznej pt. „Otoczenie prawne funkcjonowania harcerstwa”.

 

Otwierając spotkanie minister Maciej Klimczak zaznaczył, że realizacja idei ruchu harcerskiego wiąże się bezpośrednio z budowaniem kapitału społecznego. Podkreślił, że stworzenie przestrzeni prawnej, w której harcerstwo będzie mogło najlepiej funkcjonować, jest z perspektywy kraju niezwykle istotne.

Członkowie ruchu harcerskiego zaprezentowali zbiór ograniczeń i barier prawno-administracyjnych, które powodują, że działalność harcerska napotyka na trudności. Ustalono, że podczas kolejnych spotkań wypracowywane będą decyzje o kształcie konkretnych zmian.

 

W debacie uczestniczyły organizacje harcerskie objęte honorowym protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa, Parlamentarnego Zespołu ds. Harcerstwa w Polsce i poza granicami Kraju, a także przedstawiciele instytucji społecznych i obywatelskich.
 

Poleć znajomemu