Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 21 listopada 2013

Minister Klimczak: Wspierajmy edukację muzyczną

  |   FDP pt. "Powszechna edukacja muzyczna" w Pałacu Prezydenckim FDP pt. "Powszechna edukacja muzyczna" w Pałacu Prezydenckim FDP pt. "Powszechna edukacja muzyczna" w Pałacu Prezydenckim FDP pt. "Powszechna edukacja muzyczna" w Pałacu Prezydenckim FDP pt. "Powszechna edukacja muzyczna" w Pałacu Prezydenckim FDP pt. "Powszechna edukacja muzyczna" w Pałacu Prezydenckim FDP pt. "Powszechna edukacja muzyczna" w Pałacu Prezydenckim FDP pt. "Powszechna edukacja muzyczna" w Pałacu Prezydenckim

Dom, szkoła, środowisko rówieśnicze, to miejsca których kształtuje się muzykalność od najmłodszych lat – podkreślił minister Maciej Klimczak podczas spotkania poświęconego działaniom na rzecz kształtowania muzykalności młodych Polaków.

 

"Powszechna edukacja muzyczna" i szukanie nowych impulsów do jej rozwoju to temat czwartkowej dyskusji eksperckiej w Pałacu Prezydenckim odbywającej się w ramach Forum Debaty Publicznej „Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski”.

 

- W gronie osób, dla których muzyka jest bliska spróbujemy dziś zastanowić się nad znalezieniem odpowiedzi na wyzwania stojące przed muzyczną edukacją w szkołach powszechnych. W ten sposób nasze spotkanie może stać się źródłem pozytywnego impulsu dla działań na rzecz kształtowania muzykalności nowych pokoleń Polaków – powiedział minister Klimczak otwierając dyskusję.

 

Przekonywał, że zainteresowanie młodzieży muzyką, pokazanie wartości tkwiącej w muzykowaniu, nauka dzieci umiejętności czystego śpiewania – są możliwe. Wskazywał, że młody wiek to czas kształtowania smaku muzycznego, gustu, który raz uformowany w młodości raczej nie ustępuje w miarę upływu czasu.

 

Zdaniem ministra warto zastanowić się jak upowszechnić wykorzystanie przez rodziców nagrań muzyki klasycznej w edukacji swoich dzieci; jak można wesprzeć udział dzieci i młodzieży wraz z rodzicami w koncertach muzyki klasycznej. Zwrócił uwagę, że warto także pomyśleć jak upowszechnić udział dzieci i młodzieży w zajęciach chóralnych.

 

Maciej Klimczak ocenił, że poziom kompetencji muzycznych zależy także od szkoły, od tego kto i jak prowadzi zajęcia muzyczne, szczególnie w początkowych etapach edukacji. Argumentował, że zdobywanie umiejętności czystego śpiewu przebiega podobnie jak uczenie się mowy poprzez naśladownictwo, nie jest to bowiem w zdecydowanej większości zdolność wrodzona.
 

Ponadto minister przekonywał, że poprzez muzykę następuje w ogromnej mierze proces poznawania dorobku cywilizacyjnego i włączania w kulturę, tę narodową i tę ogólnoświatową. - To ważny aspekt samoświadomości, a także poczucia przynależności do szerokiej kulturowej wspólnoty i dostrzegania płynących z uczestnictwa w niej wartości – powiedział.

 

 

Poleć znajomemu