| | |
A | A | A
Wtorek, 20 września 2011

FDP o niematerialnym dziedzictwie kulturowym

FDP o niematerialnym dziedzictwie kulturowym   |   FDP o niematerialnym dziedzictwie kulturowym FDP o niematerialnym dziedzictwie kulturowym FDP o niematerialnym dziedzictwie kulturowym

- Kultura niematerialna może być szczególnie istotnym elementem wzmacniania poczucia własnej wartości, jak i odrębności, odmienności tradycji kulturowych, a więc jest ważna z punktu widzenia realizacji jednego z podstawowych, fundamentalnych praw UE, które zakłada jedność w wielości, w różnorodności - podkreślał prezydent Bronisław Komorowski podczas wtorkowego Forum Debaty Publicznej, dotyczącego niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski.

 

Zdaniem prezydenta, jest to niezwykle ważne z punktu widzenia zarówno obywateli Polski mieszkających w Polsce, a funkcjonujących w środowiskach mniejszości narodowych, różnych tradycjach kulturowych, religijnych, językowych, jak i z punktu widzenia Polaków mieszkających poza granicami kraju.

 

W Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej w obszarze „Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski” odbywa się dyskusja pt. „Bogactwo kulturowe Polski – identyfikacja dziedzictwa niematerialnego”. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych, twórcy regionalni, eksperci oraz przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych.

 

Prezydent przywołał Konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która weszła w Polsce w życie w ubiegłym miesiącu.

 

Konwencja – zaznaczył Bronisław Komorowski - stawia problem implementacji tych rozwiązań na grunt praktyki i prawa polskiego, także w zakresie finansowania. Dodał też, że to dobry moment na identyfikację bogactwa kulturowego Polski rozumianego przez dziedzictwo niematerialne. 

Poleć znajomemu