| | |
A | A | A
Poniedziałek, 20 lutego 2012

FDP: Polszczyzna czterech pokoleń

Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Maciej Klimczak   |   Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Maciej Klimczak Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Maciej Klimczak Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Maciej Klimczak Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Maciej Klimczak na konferencji prasowej w Galerii ,,Kordegarda”

„Polszczyzna czterech pokoleń" - to temat wtorkowego Forum Debaty Publicznej organizowanego w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego.  Debata organizowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Radą Języka Polskiego, jest jednym z wydarzeń inaugurujących kampanię społeczno-edukacyjną promującą język polski „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

 

Podczas wtorkowego spotkania reprezentanci czterech pokoleń będą rozmawiać o pięknie polskiego języka - podkreśla Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Maciej Klimczak.  - Warto skłonić Polaków, żeby mówili poprawniej, by śledzili swoje błędy językowe, analizowali mechanizmy ich powstawania i dbali o jeszcze lepszą polszczyznę. Posługiwanie się poprawną, jasną, zrozumiałą polszczyzną pomaga we wzajemnych relacjach - zaznaczył.

 

 

Szanowni Państwo,

dzisiejsze Forum Debaty Publicznej w obszarze „Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski” poświęcone będzie polszczyźnie, roli języka ojczystego w kształtowaniu tożsamości Polaków.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż debata odbędzie się w szczególnym czasie – podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który w 1999 roku został ustanowiony przez UNESCO. Debata jest także częścią kampanii społeczno-edukacyjnej promującej język polski jako wartość, która objęta została honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Język to przede wszystkim instrument komunikacji, który umożliwia nam porozumiewanie się ze światem. Każdy mówi na swój sposób, indywidualnie dobiera wyrazy, ulubione zwroty, ale uczestnictwo w procesie komunikacji wiąże się z czymś szerszym – określa kulturową przynależność. Używanie języka łączy się z poczuciem tożsamości narodowej. W ramach językowej różnorodności jesteśmy wspólnotą. W języku zapisana jest spuścizna poprzednich pokoleń, doświadczenia naszych przodków, ich osiągnięcia i system wartości, który chcieli nam przekazać. Dziś czerpiemy z tego dziedzictwa, czytając dzieła Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Wisławy Szymborskiej. Szukamy ciekawych inspiracji we współczesnej sztuce, bowiem przeszłość i teraźniejszość zawarta jest w języku ojczystym – tym symbolicznym przewodniku po polskiej kulturze. Uznani klasycy i młodzi twórcy – młodzi użytkownicy języka – tworzą spójną wartość.

Język ewoluuje, zmienia się, ale wciąż pozostaje tym samym językiem ojczystym, spoiwem łączącym naród. Każdy jest odpowiedzialny za polszczyznę i każdy z nas polszczyznę tworzy. To ważne, abyśmy nie tracili językowej wrażliwości i czujności, by zawsze towarzyszyła nam dbałość o poprawne, jasne wysławianie się.

Podczas debaty będziemy rozmawiać o stanie współczesnej polszczyzny, ale także o jej przemianach na przestrzeni kilku dziesięcioleci; wierzę, iż kontekst pokoleniowy pozwoli ująć zagadnienia językowe w szerokiej perspektywie; język jest tworem żywym i giętkim, ewoluował i będzie ewoluował, ale ważne, by przeciwstawiać się jego deprecjacji, aby pielęgnować jego piękno, bogactwo i różnorodność . Niech to spotkanie będzie więc apelem do różnych środowisk o wspólny wysiłek na rzecz kultury języka polskiego.

Warto skłonić Polaków, żeby mówili poprawniej, by śledzili swoje błędy językowe, analizowali mechanizmy ich powstawania i dbali o jeszcze lepszą polszczyznę. Posługiwanie się poprawną, jasną, zrozumiałą polszczyzną pomaga we wzajemnych relacjach.

Na Forum Debaty Publicznej zaproszeni zostali przedstawiciele władz państwowych, językoznawcy, twórcy, przedstawiciele kilku pokoleń Polaków. Chciałbym, aby w trakcie debaty udało się wypracować strategię mającą na celu wzmacnianie atrakcyjności polszczyzny jako języka oraz jako medium umożliwiającego kontakt z polską kulturą. Mam nadzieję, iż obecność tak licznej grupy użytkowników języka przyczyni się nie tylko do wywołania ciekawej dyskusji, ale zachęci także wszystkich uczestników życia publicznego do współdziałania w celu podniesienia świadomości językowej Polaków.


Maciej Klimczak

Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

 

 

We wtorkowym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele czterech pokoleń: 20-, 40-, 60- i 80-latków – m. in.: Jacek Bocheński, prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, Gaba Kulka, dr Katarzyna Kłosińska, prof. dr hab. Andrzej Markowski, Marcin Matuszewski, prof. dr hab. Walery Pisarek. Debatę poprowadzi Jerzy Sosnowski.

 

Transmisja obrad Forum - on-line na stronie www.prezydent.pl

 

Kampania „Ojczysty – dodaj do ulubionych” - objęta honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego - została zainaugurowana podczas poniedziałkowej konferencji w warszawskiej Galerii „Kordegarda”, w której udział wziął minister Maciej Klimczak.

Zobacz także: Pierwsza Dama otworzyła wystawę „Najstarsze ojczyste – dodaj do ulubionych”

 

Poleć znajomemu