Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 25 października 2012

Tomasz Borecki na konferencji nt. sektora leśno-drzewnego

Prof. Tomasz Borecki na konferencji nt. sektora leśno-drzewnego. Fot. Krzysztof Fronczak/Echa Leśne

Na zaproszenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Doradca Prezydenta prof. Tomasz Borecki wziął udział w konferencji pt. „Możliwości wykorzystania sektora leśno-drzewnego w rozwoju kraju”, która odbyła się w dniach 24-25 października br. w Sękocinie Starym.

 

W drugim dniu konferencji prof. Borecki wygłosił referat pt. „Urządzanie lasu – kreowanie funkcji lasu a podaż drewna”. Według prof. Boreckiego realizowana w Polsce filozofia gospodarki leśnej uwzględniająca jej wielofunkcyjny charakter, jest zgodna z oczekiwaniami społeczeństwa, które potwierdzają, że wszystkie świadczone przez lasy funkcje są jednakowo ważne.

 

Podkreślił także, że nie ma możliwości stworzenia innego, społecznie akceptowanego modelu gospodarki leśnej, jak model lasu wielofunkcyjnego. Podczas spotkania zastanawiano się m.in. nad warunkami rozwoju przemysłu drzewnego i strategią rozwoju kraju, działaniami w zakresie stymulacji sektora leśno-drzewnego, znaczeniem sektora w rozwoju regionu, a także nad ochroną bioróżnorodności w Polsce. Podniesiono również kwestię roli, jaką odgrywa społeczeństwo w zarządzaniu zasobami leśnymi.

 

Poleć znajomemu