Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 4 kwietnia 2013

Uroczystość wręczenia dyplomu Nagrody im. Lwa Sapiehy

Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec, członek Kapituły Nagrody im. Lwa Sapiehy (fot. Paweł Puchalski, Studium Europy Wschodniej)

Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec, członek Kapituły Nagrody im. Lwa Sapiehy (fot. Paweł Puchalski, Studium Europy Wschodniej)

W czwartek w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu Nagrody im. Lwa Sapiehy. W uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz budowy demokratycznej Białorusi oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w tym kraju wyróżniony został Ojciec Piotr Rudkouski. W tegorocznej ceremonii uczestniczył Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec, który odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego skierowany do Laureata i uczestników wydarzenia. Zobacz także: List gratulacyjny na wręczeniu nagrody im. Lwa Sapiehy       

 

Ojciec Piotr Rudkouski, teolog i filozof, urodził się w 1978 roku w Kanwieliszkach na Białorusi. Studiował teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2008-2009 był stypendystą Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej przy Wyższej Szkole Prawa i Biznesu im. R. Łazarskiego. Obecnie jest Dyrektorem Centrum Białoruskiego w ramach wspomnianego Instytutu. Jest również doktorantem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2009-2010 prowadził wykład monograficzny „Religia postmodernistyczna: kontury doświadczenia religijnego w świecie postsekularnym” w Kolegium Białoruskim w Mińsku. W 2012 roku prowadził cykl seminariów pt. Trening krytycznego myślenia w ramach białoruskiego „Uniwersytetu Latającego” w Mohylewie. Publikuje w czasopismach społeczno-politycznym „ARCHE” oraz katolickim „Nasza Wiera”, a także w mińskim tygodniku „Nasza Niwa”. W 2005 roku został laureatem dorocznej nagrody czasopisma „ARCHE”, a „Nasza Niwa” przyznała mu tytuł „Filozofa roku”.

 

Siódma edycja Nagrody im. Lwa Sapiehy objęta została Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jako przedstawiciel Bronisława Komorowskiego, w pracach Kapituły Nagrody uczestniczył Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec.

 

Poleć znajomemu