Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 18 marca 2014

Joanna Staręga-Piasek na seminarium z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej

18 marca br. Doradca Prezydenta RP dr Joanna Staręga-Piasek wzięła udział w seminarium „Pomoc społeczna. Mity, realia, perspektywy” z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej.

 

Celem seminarium było przedyskutowanie kształtowania wizerunku pracownika socjalnego i promocji tego zawodu. Prezentowano perspektywy zawodowe, warunki pracy oraz dylematy i problemy tej profesji.


Trzeci wtorek marca jest co roku obchodzony jako Światowy Dzień Pracy Socjalnej, który jest okazją do przełamywania funkcjonujących stereotypów dotyczących pracowników socjalnych oraz ukazania roli jaką praca socjalna pełni w rozwiązywaniu problemów.

 

Dr Joanna Staręga – Piasek zainaugurowała spotkanie wystąpieniem pt. „Pomoc społeczna. Mity. Realia. Perspektywy”. Omówiła sytuację poprzedzającą uchwalenie ustawy o pomocy społecznej z 1990 roku , podkreślając, że konieczne jest wprowadzenie fundamentalnych zmian ustawowych, które silnie i jednoznacznie usytuują profesjonalną pomoc społeczną w całym systemie polityki społecznej.

 

W opinii Joanny Staręgi-Piasek zapowiadana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej powinna uwzględniać kwestie profilaktyki – zapobiegania problemom społecznym i wyposażyć pracowników socjalnych w skuteczne instrumenty prawne pozwalające realizować nie tylko ratownicze ale przede wszystkim profilaktyczne funkcje pomocy społecznej, istotne narzędzia służące skutecznemu pomaganiu to projekt socjalny, kontrakt socjalny, oraz współpraca między instytucjami troszczącymi się o warunki życia osób i rodzin.

 

Ważnym poruszanym problemem był system kształcenia pracowników socjalnych.

 

Inicjatorami seminarium byli pracownicy socjalni legnickiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W seminarium uczestniczyli pracownicy ośrodków pomocy społecznej, a także innych służb społecznych oraz reprezentanci organizacji pozarządowych, przedstawicieli władz samorządowych, związków zawodowych i instytucji współpracujących w obszarze pomocy i integracji społecznej z wielu rejonów Polski.

 

Poleć znajomemu