Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 20 czerwca 2014

Prezydencki projekt ustawy ws. stowarzyszeń ułatwi im działanie

Zmniejszenie liczby osób koniecznych do założenia stowarzyszenia z 15 do 9 i ułatwienie procedur ich działania - przewiduje projekt zmian w Prawie o stowarzyszeniach, przygotowywany w Kancelarii Prezydenta RP. Projekt może zostać przedstawiony we wrześniu - mówi PAP Henryk Wujec.

 

Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział złożenie w Sejmie projektu zmian w ustawie o stowarzyszeniach 4 czerwca, w orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym w 25. rocznicę wyborów z 1989 r. Bronisław Komorowski podkreślał wówczas, że "bez silnego sektora pozarządowego nie uda się zbudować wystarczająco silnych wspólnot lokalnych". Przekonywał, że istnieje potrzeba dostosowania przepisów dotyczących działalności obywatelskiej - pochodzących "z samego początku transformacji Polski" - do współczesnych warunków.

 

Głównym celem przygotowywanych w Kancelarii Prezydenta zmian jest ułatwienie obywatelom tworzenia stowarzyszeń i uproszczenie procedur z tym związanych - powiedział PAP prezydencki doradca Henryk Wujec. Podkreślił, że propozycja "to nie rewolucja, tylko ewolucja w kierunku ułatwienia działania".

 

Według Henryka Wujca jest możliwe, że po otwartych konsultacjach prezydent przedstawi projekt we wrześniu podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Jak dodał, projekt noweli jest owocem działania specjalnego zespołu w ramach Kancelarii Prezydenta, w którym zasiadają m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów i administracji.

 

W projekcie znajdzie się propozycja zmniejszająca z 15 do 9 liczbę osób, które mogą założyć stowarzyszenie. - Sam zakładałem stowarzyszenie, więc wiem, że taką liczbę osób zbiera się z trudem – podkreślił doradca Wujec. Przywołał w tym kontekście koła gospodyń wiejskich, które często działają aktywnie, jednak w większości nieformalnie z powodu braku odpowiedniej liczby osób.

 

- Dlaczego nie mniej niż dziewięć? Bo jednak musi to mieć charakter społeczny, tam musi być i zarząd, i rada, i sąd koleżeński, żeby to miało charakter demokratyczny - tłumaczył Wujec.

 

Projekt ma także uprościć i przyspieszyć procedurę zakładania stowarzyszenia. Henryk Wujec zwrócił uwagę, że obecnie po spotkaniu założycielskim trzeba zgłosić wniosek o rejestrację stowarzyszenia do sądu, który następnie zwraca się do organu nadzorującego (starosty) i czeka na jego odpowiedź. Proces rejestracji może trwać nawet trzy miesiące - wskazał.

 

Projekt zmian zakłada, że to sąd będzie podejmował decyzję w sprawie rejestracji stowarzyszenia, a dopiero po tym fakcie będzie informował organ nadzorujący. - Procedura będzie znacznie skrócona, może trwać do tygodnia - zaznaczył Wujec. Jak zwrócił uwagę, "bywało tak, iż organy nadzorujące niepotrzebnie mieszały się do prawa obywateli zakładania stowarzyszeń, bo zaczynały dyskutować, kwestionować, a czasami nawet blokowały". Nowe przepisy mają dać założycielom stowarzyszenia większą swobodę - zauważył.

 

Według projektu starosta ma mieć mniejsze uprawnienia w zakresie kontroli stowarzyszeń. Henryk Wujec zauważył, że obecnie może to robić "w sposób swobodny". Zgodnie z projektem, organ nadzorujący będzie mógł żądać, aby stowarzyszenie przesłało mu uchwały walnego zgromadzenia delegatów, ale będzie musiał uzasadnić powód takiej kontroli.

 

Propozycja zakłada także zmiany w artykule mówiącym o tym, że "obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach". Nowelizacja będzie zawierała zapis, że każdy może zakładać stowarzyszenie. - Chodzi o to, że to jest prawo człowieka - wskazał prezydencki doradca.

 

Zgodnie z projektem łatwiej będzie także zakończyć działalność stowarzyszenia; jeśli stowarzyszenie zawiesi działalność i nie wznowi jej po upływie określonego czasu, sąd będzie mógł automatycznie podjąć decyzję o wyrejestrowaniu stowarzyszenia. Wujec zwrócił uwagę, że obecnie - gdy duża liczba osób zrezygnowała z działania w stowarzyszeniu - trudno było uzyskać kworum do jego rozwiązania. Projekt zakłada też łatwiejsze przekształcenie stowarzyszenia np. w spółdzielnię socjalną; taką decyzję będą mogli podjąć członkowie stowarzyszenia na mocy uchwały.

 

Propozycja zakłada też m.in. że terenowe jednostki organizacyjne dużych stowarzyszeń będą miały obowiązek rejestrować w sądach macierzysty statut organizacji. Bywało tak, że sądy rejestrowały oddziały danego stowarzyszenia z innym statutem niż centralny, co powodowało bałagan - tłumaczył Henryk Wujec.

 

Prezydencki doradca poinformował, że projekt zakłada też zwiększenie uprawnień tzw. stowarzyszenia zwykłego - czyli uproszczonej formy stowarzyszenia, nie posiadającej osobowości prawnej. Mogą je założyć trzy osoby, nie zgłasza się wniosku o rejestrację stowarzyszenia do sądu, tylko informuje organ nadzorujący (starostę) o powstaniu; uzyskuje ono wówczas środki na działalność ze składek członkowskich, nie może otrzymywać żadnych dotacji ani robić zbiórek publicznych.

 

- Zgodnie z projektem noweli takie stowarzyszenie będzie posiadać tzw. ułomną osobowość prawną, może dostawać granty, oczywiście na podstawie wystąpienia, może dostawać darowizny, robić zbiórki publiczne i ma większy zakres działania, zwłaszcza w takim lokalnym charakterze. Będzie to najłatwiejsza forma tworzenia stowarzyszeń – powiedział Henryk Wujec.

 

Jak poinformował, projekt zostanie przesłany do konsultacji; w przyszłym tygodniu będzie udostępniony na portalu mamzdanie.org.pl. Do projektu będzie można zgłaszać uwagi i propozycje zmian.

 

Według doradcy Wujca jest możliwe, że gotowy projekt prezydent Bronisław Komorowski przedstawi na Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 14-15 września. - Chcielibyśmy zdążyć, to by była dobra okazja - podkreślił. (PAP)

 

Poleć znajomemu