Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 17 października 2014

Jubileusz 25-lecia Wigierskiego Parku Narodowego

Pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego odbyła się w piątek uroczystość jubileuszu 25-lecia Wigierskiego Parku Narodowego. Doradca Prezydenta RP prof. Tomasz Borecki odczytał list Bronisława Komorowskiego.

 

- Ziemia ta ma szczęście do dobrych gospodarzy. Niegdyś na całą okolicę promieniowało opactwo kamedulskie. Mnisi położyli wielkie zasługi dla zagospodarowania terenów puszczy pierwotnej i tutejszych rybnych akwenów - napisał Prezydent RP. - Obecnie zaś ten największy zwarty kompleks leśny na Niżu Środkowoeuropejskim w znacznej części znajduje się w granicach Wigierskiego Parku Narodowego. Od ćwierćwiecza dzięki Państwa troskliwej opiece jest on należycie chroniony i pielęgnowany. Park odgrywa doniosłą rolę edukacyjną, stając się miejscem spotkania młodzieży z bogactwem przyrodniczym i kulturowym regionu - podkreślił. Zobacz także: List z okazji 25-lecia Wigierskiego Parku Narodowego
 

Prezydent nadał odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Wigierskiego Parku Narodowego. W imieniu prezydenta aktu dekoracji dokonał prof. Tomasz Borecki.


odznaczeni zostali:

 

MEDALEM ZŁOTYM
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ


1. Zbigniew BOGUSŁAWSKI
2. Maciej KAMIŃSKI
3. Lech KRZYSZTOFIAK
4. Andrzej MALISZEWSKI
5. Antoni OPANOWSKI
6. Marek WRONA


MEDALEM SREBRNYM
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 

7. Jarosław BOREJSZO
8. Marta KOPICZKO
9. Aleksandra MACKIEWICZ
10. Stefan MACKIEWICZ
11. Michał OSEWSKI
 

Poleć znajomemu