Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 16 grudnia 2014

Spotkanie Jana Lityńskiego z delegacją z Kirgistanu

  |   Spotkanie Jana Lityńskiego z delegacją z Kirgistanu Spotkanie Jana Lityńskiego z delegacją z Kirgistanu Spotkanie Jana Lityńskiego z delegacją z Kirgistanu

We wtorek Jan Lityński spotkał się w Pałacu Prezydenckim z delegacją uczestników wizyty studyjnej z Kirgistanu.

 

Wizyta studyjna była organizowana w ramach projektu Voice and Accountability: Citizens’ Participation and Oversight of Budget Process in the Kyrgyz Republic, realizowanego przez Instytut Polityki Rozwojowej (Development Policy Institute), finansowanego z funduszy rządu Szwajcarii w partnerstwie z Departamentem Rozwoju Międzynarodowego Anglii (DFID). Celem czterodniowej wizyty była wymiana doświadczeń na temat współpracy rządu i administracji publicznej ze społeczeństwem obywatelskim na szczeblach od centralnego do lokalnego oraz dyskusja nad formami włączania mieszkańców i organizacji pozarządowych w proces podejmowania decyzji.

 

Spotkanie, w którym uczestniczył Doradca Prezydenta RP, było poświęcone kluczowym kwestiom dotyczącym komunikacji i współpracy administracji publicznej z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz doświadczeniom, osiągnieciom i wyzwaniom samorządu w Polsce po 25 latach. Omawiany był zarówno proces tworzenia samorządności w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych, jak też jej funkcjonowanie obecnie.
 

Poleć znajomemu