przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 14 stycznia 2015

"Trzeba ułatwiać rozwój społeczeństwa obywatelskiego"

  |   Doradca Henryk Wujec przedstawił w Sejmie prezydencki projekt zmian Prawa o stowarzyszeniach Doradca Henryk Wujec przedstawił w Sejmie prezydencki projekt zmian Prawa o stowarzyszeniach Doradca Henryk Wujec przedstawił w Sejmie prezydencki projekt zmian Prawa o stowarzyszeniach Doradca Henryk Wujec przedstawił w Sejmie prezydencki projekt zmian Prawa o stowarzyszeniach Doradca Henryk Wujec przedstawił w Sejmie prezydencki projekt zmian Prawa o stowarzyszeniach

Konieczne jest wprowadzenie zmian ułatwiających rozwój społeczeństwa obywatelskiego; prezydencki projekt odpowiada na postulaty wielu organizacji - powiedział doradca prezydenta Henryk Wujec, przedstawiając w środę w Sejmie projekt zmian w Prawie o stowarzyszeniach.

 

Złożenie w Sejmie projektu zmian w ustawie o stowarzyszeniach prezydent zapowiedział 4 czerwca 2014 roku, w orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym w 25. rocznicę wyborów z 1989 r. Henryk Wujec ocenił, że obecna ustawa, uchwalona na początku transformacji ustrojowej, zdążyła się już zdezaktualizować. Przypomniał, że od czasu uchwalenie była kilkakrotnie nowelizowana. Dodał, że w Polsce działa ok. 100 tys. organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. - Mimo to Polacy coraz mniej chętnie zrzeszają się - powiedział.

 

Podkreślił, że projekt noweli został wypracowany przy aktywnym udziale organizacji pozarządowych. - W Polsce od lat słyszymy o konieczności niwelowania barier. Koniecznym jest wprowadzenie zmian ułatwiających rozwój społeczeństwa obywatelskiego - zaznaczył Henryk Wujec.

 

Inicjatywa jest efektem prac zespołu powołanego w Kancelarii Prezydenta, w skład którego weszli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Zobacz także: "Potrzeba usunięcia barier rozwoju stowarzyszeń" Latem zeszłego roku odbyły się konsultacje społeczne, a w połowie grudnia projekt trafił do Sejmu. Projekt zakłada ułatwienie rejestrowania i funkcjonowania stowarzyszeń, m.in. zmniejszenie - z 15 do 7 - liczby osób koniecznych do ich założenia.

 

Obecnie, po spotkaniu założycielskim, trzeba zgłosić wniosek o rejestrację stowarzyszenia do sądu, który następnie zwraca się do organu nadzorującego (starosty) i czeka na jego odpowiedź. Projekt zakłada, że teraz to sąd w ciągu 7 dni będzie podejmował decyzję w sprawie rejestracji stowarzyszenia, a dopiero po tym fakcie będzie informował starostę.

 

Projekt zakłada zwiększenie uprawnień tzw. stowarzyszeń zwykłych. Mogą je utworzyć co najmniej trzy osoby, które nie muszą zgłaszać wniosku o rejestrację stowarzyszenia do sądu, a jedynie informują starostę. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami stowarzyszenia takie uzyskują środki jedynie ze składek członkowskich. Według prezydenckiej propozycji stowarzyszenia zwykłe mogłyby robić zbiórki publiczne, ubiegać się o dotacje oraz zawierać umowy prawne.

 

W myśl projektu stowarzyszenie może zawiesić swą działalność maksymalnie na dwa lata; jeśli po tym czasie jej nie wznowi, wówczas sąd może z urzędu wyrejestrować takie stowarzyszenie. Możliwości zawieszenia działalności nie miałyby stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą, posiadające status organizacji pożytku publicznego oraz zatrudniające pracowników. (PAP)

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.