Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 7 lipca 2012

Doradcy prezydenta na uroczystościach we Lwowie

W dniach 6-7 lipca 2012 r. we Lwowie odbyły się uroczystości z okazji odsłonięcia tablicy na budynku, w którym urodził się Jacek Kuroń. Organizatorami po stronie polskiej było Stowarzyszenie Gai i Jacka Kuroniów, Związek Ukraińców w Polsce oraz Forum Polsko-Ukraińskie. Partnerami po stronie ukraińskiej były Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Niezależne Kulturologiczne Pismo „JJ”, Ukraińskie Centrum Międzynarodowego PEN Clubu oraz Zachodnia Grupa Analityczna.

 

Udział w dwudniowych uroczystościach wzięli Doradcy Prezydenta RP Jan Lityński i Henryk Wujec.

 

W piątek przy ul. Stryjskiej 38 odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jacka Kuronia. Tablica zawieszona została na elewacji budynku, w którym w 1934 roku urodził się opozycjonista. Wmurowanie tablicy stanowi urzeczywistnienie idei przyjaciół i współpracowników Jacka Kuronia, by zachować jego osobę i dorobek w pamięci kolejnych pokoleń. Prócz Doradców Prezydenta RP, w wydarzeniu uczestniczyli także Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd oraz Mer Miasta Lwowa Andrij Sadowy.


Potem delegacja Kancelarii Prezydenta RP udała się na Cmentarz Łyczakowski, gdzie pod pomnikiem Strzelców Siczowych i Orląt nastąpiło złożenie kwiatów i wspólna modlitwa. Gest ten nawiązuje do przypadającej w 2012 roku 10. rocznicy polsko-ukraińskiego spotkania w tym miejscu, które odbyło się z inicjatywy Jacka Kuronia.

 

Drugiego dnia wizyty Doradcy Prezydenta RP wzięli udział w polsko-ukraińskim seminarium zatytułowanym „Ukraina i Polska we współczesnym świecie. Pamięci Jacka Kuronia”, zorganizowanym na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie. Spotkanie otworzyły wystąpienia Danuty Kuroń, działaczki opozycyjnej i wdowy po Jacku Kuroniu oraz Kardynała Lubomyra Huzara, do niedawna zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego.


Podczas spotkania pokazany został film dokumentalny Leszka Skuzy traktujący o ostatnim pobycie Jacka Kuronia we Lwowie i uroczystościach 1 listopada 2002 roku. Zaprezentowano także zbiór ukraińskich tekstów Jacka Kuronia wydanych przez wydawnictwo z Kijowa „Duch i litera”, poprzedzony wystąpieniem Adama Michnika i Myrosława Marynowicza - autorów wstępu do ukraińskiego wydania. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Andrzej Friszke, Taras Wozniak, Sławomir Sierakowski, Paweł Kowal, Jurij Makarow, Wołodymyr Horbulin, Bogumiła Berdychowska oraz Jarosław Hrycak.
 

Poleć znajomemu