przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 4 lipca 2014

Minister Dziekoński spotkał się z przedstawicielami chińskiego Centrum Badań nad Rozwojem

  |   Minister Dziekoński spotkał się z przedstawicielami chińskiego Centrum Badań nad Rozwojem Minister Dziekoński spotkał się z przedstawicielami chińskiego Centrum Badań nad Rozwojem Minister Dziekoński spotkał się z przedstawicielami chińskiego Centrum Badań nad Rozwojem

Spotkanie z przedstawicielami delegacji chińskiego Centrum Badań nad Rozwojem (Development Research Center, DRC) pod przewodnictwem Ministra Li Wei odbyło się w piątek 4 lipca. Gospodarzem spotkania był Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w KPRP.


Celem wizyty było poznanie doświadczeń Polski w zakresie modernizacji gospodarki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Li Wei podkreślił, że Chiny potrzebują zmiany struktury wzrostu w kierunku rozwoju opartego o innowację i wysokie technologie. Minister zwrócił uwagę na konieczność zwalczania nierówności w dochodach chińskich obywateli, podkreślając skuteczność Polski w tym zakresie – o czym świadczy niższy w naszym kraju współczynnik Giniego (w 2009 r. 34,1 w Polsce i 42,1 w Chinach).
 

Rozmowa dotyczyła prowadzanej przez Chiny polityki reform i otwarcia, doświadczeń polskiej transformacji oraz kwestii zmiany struktury rozwoju gospodarczego w kierunku wysokoprzetworzonych innowatorskich rozwiązań.
 

Minister Dziekoński przedstawiając sukces polskiej transformacji, zwrócił uwagę na wyzwania stojące przed Polską i Unią Europejską jako całością, związane z polityką spójności w wymiarze społeczno-gospodarczym i terytorialnym (m.in. działania na rzecz innowacyjnej gospodarki europejskiej, sieci komunikacyjne, infrastruktura służąca mieszkańcom, niwelowanie dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów), a także roli uboższych i terenów wiejskich w rozwoju.
 

Wyzwaniem jest również reindustrializacja gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej. Kwestia ta była tematem gospodarczego Trójkąta Weimarskiego, który odbył się w Krakowie w lutym 2014 r. z inicjatywy oraz z udziałem Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Poruszono wówczas szeroki zakres kwestii związanych z innowacyjną polityką przemysłową, m.in. w sektorze ICT, energetyki, obronnym i mobilności.
 

W trakcie spotkania uzgodniono celowość zorganizowania seminarium o strategicznych wyzwaniach Europy Centralnej z udziałem przedstawicieli DRC.
 

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z Prezesem Sławomirem Majmanem na czele.
 

Centrum Badań nad Rozwojem (DRC) przy Radzie Państwowej ChRL jest główną instytucją badawcza i konsultacyjną rządu chińskiego odpowiedzialną za kształtowanie długoterminowej polityki Chin w kwestiach związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju. Centrum podlega bezpośrednio premierowi Rady Państwowej.
 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.