przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 3 stycznia 2015

Planowane działania prezydenta w I półroczu 2015 roku

Obchody 25-lecia polskiej samorządności, wizyty krajowe, nowe inicjatywy ustawodawcze, w tym zmiany w kodeksie wyborczym - to zaplanowane działania prezydenta Bronisława Komorowskiego w I półroczu 2015 roku. W ramach aktywności zagranicznej prezydent wiosną ma udać się do Kijowa.

 

Minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński pytany przez PAP, kiedy prezydent poinformuje, czy będzie się ubiegał o reelekcję, odparł, że najpierw Radosław Sikorski musi ogłosić termin wyborów. - Jak będzie ustalony termin, to pan prezydent poinformuje o swojej deklaracji i dalszych działaniach w kontekście wyborczym - dodał.

 

Minister Dziekoński zaznaczył, że dla prezydenta w 2015 roku bardzo istotne będą obchody 25-lecia polskiego samorządu. Uroczystości zaplanowano m.in. w marcu.

 

W styczniu 1990 roku premier Tadeusz Mazowiecki ogłosił zamiar przeprowadzenia nowych wyborów do rad gmin. Senat przyjął pakiet ustaw samorządowych w styczniu 1990 roku, Sejm kontraktowy uchwalił je w marcu. Na ich podstawie wprowadzono w ponad dwóch tysiącach gmin prawdziwy samorząd. W miejsce istniejących w PRL rad narodowych wprowadzono rady gmin o znacznie większych uprawnieniach. 27 maja 1990 roku przeprowadzono do tych rad gmin wybory - pierwsze całkowicie wolne po 1989 roku.

 

- W 1990 roku powstała wielość i różnorodność samorządu, która do dziś jest szczególną wartością. Samorząd jest istotnym składnikiem, gwarantem stabilności politycznej Polski – podkreślił Olgierd Dziekoński. Jak poinformował, marcowe uroczystości będą podzielone na dwie części. - 5,6 marca odbędzie się Kongres Samorządowy w Poznaniu, a 9 marca obchody w Pałacu Prezydenckim, podczas których pan prezydent chciałby uhonorować osoby, które do tej rewolucji samorządowej się przyczyniły. Proszę pamiętać, że to byli tacy cisi bohaterowie - zaznaczył prezydencki minister.

 

Minister Dziekoński powiedział, że Bronisław Komorowski - podobnie jak w ubiegłym roku - zamierza kontynuować wizyty w całym kraju; w 2014 roku odwiedził blisko 80 miejscowości. - Szczególnie w roku samorządu warto podkreślić działania i aktywności samorządów, które tworzą dobre warunki rozwoju gospodarczego. Mamy bardzo wiele społeczności, gdzie rozwój jest stymulowany i wspierany przez władze samorządowe. Pan prezydent chciałby te miejsca w sposób szczególny zauważyć - zaznaczył.

 

Prezydencki minister przypomniał, że posłowie zajmą się w tym roku zgłoszonymi przez prezydenta inicjatywami proobywatelskimi, obejmującymi m.in.: nowelizację ordynacji podatkowej, wprowadzającą zasadę in dubio pro tributario, według której wątpliwości odnoszące się do przepisów podatkowych powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika oraz nowelizację ustawy o stowarzyszeniach, która ma ułatwić ich funkcjonowanie i powstawanie.

 

Dziekoński poinformował w rozmowie z PAP, że w przyszłym tygodniu do Sejmu ma trafić prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym, zakładający m.in. kadencyjność PKW. Zobacz także: "Projekt zmian w Kodeksie wyborczym w styczniu trafi do Sejmu"

 

Sekretarz Stanu w KPRP przypomniał, że w Kancelarii Prezydenta opracowana została także i skierowana w grudniu 2014 r. do konsultacji społecznych nowelizacja Kodeksu pracy (tzw. ustawa rodzinna), której celem jest wprowadzenie rozwiązań sprzyjających łączeniu życia zawodowego i rodzinnego.

 

Minister dodał, że do Sejmu został już też wniesiony m.in. tzw. projekt ustawy krajobrazowej, która ma zwiększyć uprawnienia samorządów w kształtowaniu ładu przestrzennego. Reguluje ona takie sprawy jak: umieszczanie reklam w przestrzeni publicznej, przeprowadzanie audytu krajobrazowego, czy weryfikacja istniejących parków krajobrazowych i innych stref dotąd chronionych.

 

Minister Dziekoński poinformował, że w 2015 roku będą także organizowane Fora Debaty Publicznej z udziałem prezydenta. Dodał, że spotkania być może uda się uwieńczyć propozycją legislacyjną dot. kwestii wykorzystania potencjału rozwojowego obszarów wiejskich, gdzie mieszka ok. 42 proc. mieszkańców Polski, a liczba ta - jak zaznaczył - co roku rośnie. - W dyskusji eksperckiej i na Forum Debaty Publicznej chcielibyśmy pokazać, co można zrobić, aby ten ukryty potencjał w sposób bardziej aktywny pomógł w zaistnieniu rozwoju gospodarczego - wyjaśnił.

 

Olgierd Dziekoński podkreślił też, że dla prezydenta bardzo ważną dziedziną jest bezpieczeństwo. Bronisław Komorowski zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP oraz zaproponował podwyższenia wydatków na obronność do 2 proc. PKB, które powinny zacząć obowiązywać od 2016 roku.

 

Szef BBN prof. Stanisław Koziej we wcześniejszej rozmowie z PAP zauważył, że w przyjętej w br. nowej strategii bezpieczeństwa narodowego RP "zostały skonkretyzowane zapisy pewnej filozofii, którą nazwaliśmy doktryną Komorowskiego – przeniesienia głównego wysiłku z misji zewnętrznych na rzecz skoncentrowania się na zadaniach związanych z obroną kraju". Do najważniejszych zadań na nadchodzący rok szef BBN zaliczył przygotowanie dyrektywy obronnej będącej uszczegółowieniem strategii. - Doktryna dotyczy już konkretnych działań, pieniędzy, ludzi, struktur. To bardzo konkretny, szczegółowy, tajny plan działania państwa na wypadek wojny – powiedział.

 

- To, co najpilniejsze do zrobienia, zostało ujęte w planie wzmocnienia bezpieczeństwa kraju - inicjatywie prezydenta podjętej przez rząd – przypomniał. Wśród tych zadań wymienił zwiększenie nakładów na siły zbrojne do 2 proc. PKB.

 

Do zadań na rok 2015 szef BBN zaliczył przyjęcie ustawy o systemie kierowania obroną państwa w czasie wojny i przeprowadzenie ćwiczenia "Kraj 2015", które ma przetestować system kierowania państwem w warunkach kryzysu. Jeśli chodzi o forum europejskie, zadaniem jest - w opinii ministra Kozieja - uruchomienie podczas szczytu dotyczącego wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony prac nad nową koncepcją strategiczną UE.

 

W ramach działalności zagranicznej ważny będzie wyjazd Bronisława Komorowskiego do Kijowa, który zapowiedział sam prezydent w Sejmie w trakcie wizyty prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. W obecności ukraińskiego prezydenta Bronisław Komorowski podpisał 17 grudnia ustawę o ratyfikacji umowy UE-Ukraina. (PAP, inf. własna)

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.