przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 5 lutego 2015

Prezydencki projekt zmiany ustawy – Kodeks wyborczy w Sejmie

  |   Pierwsze czytanie w Sejmie prezydenckiego projektu ustawy - Kodeks wyborczy Pierwsze czytanie w Sejmie prezydenckiego projektu ustawy - Kodeks wyborczy Pierwsze czytanie w Sejmie prezydenckiego projektu ustawy - Kodeks wyborczy Pierwsze czytanie w Sejmie prezydenckiego projektu ustawy - Kodeks wyborczy Pierwsze czytanie w Sejmie prezydenckiego projektu ustawy - Kodeks wyborczy Pierwsze czytanie w Sejmie prezydenckiego projektu ustawy - Kodeks wyborczy

Minister Krzysztof Hubert Łaszkiewicz przedstawił w czwartek w Sejmie prezydencki projekt zmiany ustawy – Kodeks wyborczy. Proponowane zmiany zakładają m. in. kadencyjność członków PKW, wprowadzenie przezroczystych urn, klasyfikowanie  głosów nieważnych oraz możliwość rejestrowania liczenia głosów  przez mężów zaufania.

 

– Kodeks wyborczy– jak się okazało –wymagał i nadal wymaga nieodzownych zmian. Konieczne jest doskonalenie procedury wyborczej, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania organów wyborczych, dlatego należy usprawnić techniczna stronę głosowania oraz wzmocnić przejrzystość ustalania wyników wyborów –mówił minister Łaszkiewicz. Zobacz także: Prezydencki projekt zmian w Kodeksie wyborczym

 

W projekcie proponuje się powrót do przepisu o powiadamianiu wyborców o zbliżających się  wyborach. Już wcześniej taki zapis został uchwalony przez posłów, ale wskutek interwencji Senatu nie został uwzględniony w ostatecznej wersji projektu –tłumaczył minister.

– Proponuje się, by wójt, najpóźniej w 10. dniu przed wyborami, powiadamiał każdego wyborcę o najbliższych wyborach oraz informował o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu – kontynuował.

 

Powszechny zgłaszany postulat zmiany prawa wyborczego dotyczy urny wyborczej, która według przeważającej opinii powinna być przezroczysta – mówił minister Łaszkiewicz. 

 

– Aprobata takiego rozwiązania wymaga odniesienia się do kwestii  tajności głosowania, ponieważ umieszczenie przez głosującego wypełnionej karty w przezroczystej urnie, umożliwić może odczytanie jej treści. Dlatego przewidziano możliwość oddania głosu w kopercie – tłumaczył minister.

 

Z uwagi na również powszechną krytykę kart do głosowania w formie broszury, prezydencki projekt przewiduje, by każda karta do głosowania była jedną  kartą zadrukowaną jednostronnie.

 

– Istotą transparentności aktu wyborczego jest propozycja przyznania mężom zaufania prawa do rejestrowania czynności obwodowej komisji wyborczej, związanych z liczeniem głosów oraz sporządzaniem protokołów – powiedział minister.

 

Kolejną istotną proponowaną zmianą jest wprowadzenie kadencyjności członków Państwowej Komisji Wyborczej. Sędziowie wskazani przez właściwych prezesów byliby powoływani na dziewięcioletnią kadencję.

 

W celu wzmocnienia pozycji Przewodniczącego PKW projekt przewiduje określenie w ustawie jego kompetencji, w tym uprawnień związanych z organizacją pracy komisji oraz uprawnień nadzorczych wobec Krajowego Biura Wyborczego – tłumaczył minister.

 

Prezydencki projekt zmian wskazuje również na konieczność zwiększenia liczby członków obwodowych komisji wyborczych w obwodach z większą liczbą mieszkańców na danym obszarze.

 

Minister Łaszkiewicz podkreślił, że obecne przepisy Kodeksu wyborczego nie zawierają  jednolitej regulacji co do treści protokołów i zestawień dotyczących podawania liczby głosów nieważnych. W przedstawianym projekcie proponuje się wprowadzenie przepisów zobowiązujących każdą komisję obwodową we wszystkich wyborach do podawania w protokole przy liczbie głosów nieważnych (tzw. głosów pustych lub niewłaściwie zaznaczonych) także przyczyn ich nieważności.

 

– Proponowane zmiany,  w opinii prezydenta, winny przyczynić się do popularyzacji wiedzy o wyborach i w konsekwencji poprawy frekwencji wyborczej – powiedział minister.

 

– Fundamentem demokratycznego państwa jest zapewnienie obywatelom warunków realizacji ich praw, w tym określonych w art. 62 Konstytucji, a wiec prawa  do udziału w wyborach i wybierania swoich przedstawicieli do organów władzy publicznej – podkreślił minister Łaszkiewicz.

 

Projekt zmian w Kodeksie wyborczym Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu 8 stycznia 2015 roku.      

 
    

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.