Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 22 czerwca 2015

Minister Klimczak ze stypendystami m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

  |   Minister Klimczak ze stypendystami m.st. Warszawy im. Jana Pawła II Minister Klimczak ze stypendystami m.st. Warszawy im. Jana Pawła II Minister Klimczak ze stypendystami m.st. Warszawy im. Jana Pawła II Minister Klimczak ze stypendystami m.st. Warszawy im. Jana Pawła II Minister Klimczak ze stypendystami m.st. Warszawy im. Jana Pawła II Minister Klimczak ze stypendystami m.st. Warszawy im. Jana Pawła II Minister Klimczak ze stypendystami m.st. Warszawy im. Jana Pawła II Minister Klimczak ze stypendystami m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

W poniedziałek minister Maciej Klimczak spotkał się w Pałacu Prezydenckim ze stypendystami m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, biorącymi udział w projekcie „Papieskie polis. Ja - obywatel”, organizowanym przez Centrum Myśli Jana Pawła II.

Podczas spotkania stypendyści przekazali na ręce Pana Ministra „Kartę obywatela”, która stanowi zwieńczenie tegorocznej edycji projektu.
 

Karta obywatela”  to zbiór praw i obowiązków człowieka i obywatela, które młodzieńcza wrażliwość, wzbogacona wiedzą o nauczaniu Jana Pawła II, znajomością Konstytucji i gwarantowanych przez nią uprawnień oraz świadomością źródeł polskiej państwowości, uznała za najistotniejsze warunki dla rozwoju zarówno jednostki, jaki i państwa.

 

Dziękując minister podkreślił, że poprzez takie projekty udowadniany jest uniwersalny charakter nauczania Jana Pawła II, które może mieć zastosowanie w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. - Ponadto dzięki takim projektom słowa Papieża Polaka są wciąż żywe i obecne pośród nas, a jednocześnie stanowią żywy pomnik naszego rodaka – świętego Jana Pawła II - mówił minister Klimczak.

 

Centrum Myśli Jana Pawła II jest instytucją kultury m.st. Warszawy, która popularyzuje nauczanie Papieża Polaka, m.in. poprzez projekty skierowane do dzieci i młodzieży. Jednym z  nich jest projekt „Papieskie polis. Ja - obywatel” adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, będących stypendystami m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Celem projektu jest rozbudzenie obywatelskiej świadomości wśród młodzieży. Opierając się na nauczaniu Jana Pawła II stypendyści dociekają, co to znaczy być obywatelem, jakie mają prawa z tego tytuły oraz jakie spoczywają na nich obowiązki.

 

Poleć znajomemu