przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 2 sierpnia 2012

Spotkanie ws. systemu planowania przestrzennego

  |   Spotkanie z inicjatywy ministra Olgierda Dziekońskiego nt. standaryzacji systemu planowania przestrzennego. Spotkanie z inicjatywy ministra Olgierda Dziekońskiego nt. standaryzacji systemu planowania przestrzennego. Spotkanie z inicjatywy ministra Olgierda Dziekońskiego nt. standaryzacji systemu planowania przestrzennego. Spotkanie z inicjatywy ministra Olgierda Dziekońskiego nt. standaryzacji systemu planowania przestrzennego.

2 sierpnia w Kancelarii Prezydenta RP, z inicjatywy Sekretarza Stanu w KPRP Olgierda Dziekońskiego odbyło się spotkanie dotyczące standaryzacji systemu planowania przestrzennego.

 

Zebrani zapoznali się z prezentacją Krzysztofa Mączewskiego, Geodety Mazowieckiego i Dyrektora Departamentu Geodezji Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przedstawiającą zaawansowany system planu zagospodarowania przestrzennego w skali niemal całego województwa.

 

Przedyskutowano możliwość wprowadzenia rozwiązania na terenie całego kraju, zwłaszcza w kontekście wprowadzanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

 

W spotkaniu uczestniczyli także: Andrzej Ręgowski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Janusz Żbik - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju, Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Aneta Staniewska – Kierownik Wydziału ds. Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz Krzysztof Król – Doradca Prezydenta RP.

 

Spotkanie było elementem stałej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy administracją państwową, rządową i samorządową na rzecz nowych technologii w zarządzaniu administracyjnym.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.