Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 5 września 2012

Min. Wóycicka: Konwencja jest punktem zwrotnym i wyzwaniem

Minister Irena Wóycicka

Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikuje w czwartek konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Według prezydenckiej minister Ireny Wóycickiej, jeśli chodzi o prace na rzecz wyrównywania szans niepełnosprawnych, konwencja jest punktem zwrotnym i wyzwaniem na przyszłość.

 

- Ratyfikacja konwencji jest finalizacją pewnych prac, swego rodzaju punktem zwrotnym, ale jednocześnie jest też wyzwaniem – powiedziała Wóycicka w środę PAP.
 
Jak zaznaczyła, do ratyfikacji konwencji dochodzi w wyniku wieloletnich prac i wspólnych wysiłków rządu, posłów, senatorów, samorządów, a przede wszystkim środowisk osób niepełnosprawnych.
 
Podkreśliła, że bardzo ważnym zadaniem na przyszłość jest uświadamianie obywatelom i instytucjom państwa tego, co ten dokument ze sobą niesie. - Szalenie ważne jest, by z treścią konwencji dotrzeć do jak najszerszego kręgu osób i instytucji. Uroczyste jej ratyfikowanie także temu ma służyć – zaznaczyła.
 
- Prezydent podpisuje w ciągu tygodnia bardzo wiele różnych dokumentów, a tylko w przypadku niektórych mamy taką oprawę, więc już tylko to pokazuje, jak ważne jest to wydarzenie - zauważyła prezydencka minister.
 
Zwróciła też uwagę, że konwencja to pierwszy międzynarodowy akt prawny, który dotyczy osób niepełnosprawnych. - Podejście do problemów niepełnosprawnych, które w nim zawarto, jest niezwykle ważne i nowoczesne. Mówi ono, że to nie niepełnosprawność, ale bariery, jakie napotykają w życiu osoby z różnymi dysfunkcjami, są przyczyną trudności z włączaniem się tych osób w aktywne życie społeczne – podkreśliła.
 
Jak powiedziała, ważnym aspektem dokumentu jest również to, że wprowadza on monitoring realizacji praw osób niepełnosprawnych. - Instytucja monitorująca będzie identyfikować realne bariery istniejące w życiu osób niepełnosprawnych; to będzie bardzo silne wsparcie, będziemy wiedzieli, które prawa i z jakich powodów nie są realizowane – zaznaczyła.
 
Minister Wóycicka podkreśliła, że choć w Polsce osoby niepełnosprawne mają zapewnioną równość na poziomie prawa, to w praktyce nadal napotykają one na wiele barier, które utrudniają lub uniemożliwiają im korzystanie z nich.
 
- Polskie ustawodawstwo w zasadzie daje podstawy do równości praw osób niepełnosprawnych z pozostałymi obywatelami, jednak rzeczywistość skrzypi i w praktyce nie jest z tym najlepiej – powiedziała.
 
Oceniła jednocześnie, że w ciągu ostatnich 20 lat dokonał się pod tym względem znaczny postęp. Zwróciła m.in. uwagę na zmiany w ordynacji wyborczej ułatwiające osobom niepełnosprawnym realizację ich obywatelskiego prawa do udziału w wyborach, a także powołanie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.
 
- Niedawno prezydent podpisał też ustawę o języku migowym, która pozwala osobom niepełnosprawnym słuchowo komunikować się z urzędami – powiedziała Irena Wóycicka.
 
Podkreśliła, że zmienia się także społeczne postrzeganie niepełnosprawności. „Postęp nastąpił też w mentalności osób niepełnosprawnych. Chodzi o zrozumienie, że muszą być aktywne, muszą brać odpowiedzialność za swoje życie” – powiedziała minister.
 
Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym całościowo ujmującym prawa osób niepełnosprawnych. Została przyjęta w grudniu 2006 r. na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i weszła w życie 3 maja 2008 r. Do połowy marca 2012 r. podpisały ją 153 państwa, a jej stronami jest 112 krajów. Polska podpisała konwencję w marcu 2007 r. (PAP)
 
 
Poleć znajomemu