Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 8 października 2012

Minister Dziekoński na inauguracji roku akademickiego Politechniki Świętokrzyskiej

  |   Minister Olgierd Dziekoński na Politechnice Świętokrzyskiej. Fot. Paweł Czajkowski; Kamil Dziewit Minister Olgierd Dziekoński na Politechnice Świętokrzyskiej. Fot. Paweł Czajkowski; Kamil Dziewit Minister Olgierd Dziekoński na Politechnice Świętokrzyskiej. Fot. Paweł Czajkowski; Kamil Dziewit

Sekretarz Stanu Olgierd Dziekoński wygłosił wykład inauguracyjny "Energia, polityka, przyszłość" podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Politechnice Świętokrzyskiej. Była to także okazja do otwarcia nowego, inteligentnego budynku Energis na uczelni.

 

Minister podkreślił bliskie relacje pomiędzy sektorem energii, a wzrostem gospodarczym oraz zakresem bezpieczeństwa i wolności jaki determinuje nasza zależność od współczesnych technologii i gospodarki opartych na energii. Nakreślił różnice pomiędzy tradycyjnymi źródłami energii opartymi głównie na paliwach kopalnych, a nowymi źródłami energii – odnawialną energią słoneczną, wiatrową, hydro oraz gazem niekonwencjonalnym i LNG.  I podkreślił potrzebę przebudowy strukturalnej sektora energetyki w kierunku odnawialnych i rozproszonych źródeł energii.

 

Przebudowa strukturalna energetyki może być napędem gospodarki i strategią ukierunkowaną na zdobycie przewag konkurencyjnych Polski. Aby do tej przebudowy doszło społeczeństwo musi byś świadome i doinformowane, regulacje muszą być prorozwojowe, biznes nastawiony na ryzyko i współpracę z nauką, a nauka na badania zastosowane i współpracę z biznesem. Koniecznością jest otwartość na świat społeczeństwa, polityki, biznesu i nauki.

 

Minister Dziekoński wskazywał jak inwestycje prosumentów w rozproszone źródła energii wzmocnią konkurencyjność sektora energetycznego i finansowego, budując niezależność i bezpieczeństwo przy zapewnieniu większej konkurencyjności całej gospodarki ogółem. Do tego przygotowuje się Unia Europejska, Niemcy w swojej polityce energetycznej i Polska również powinna poprzez zintegrowaną strategię klimatyczną i energetyczną kraju.

 

Zwracając się do studentów i naukowców Olgierd Dziekoński powiedział, że przebudowa energetyki będzie zależeć od naszych wyborów, roli nauki w procesie budowania możliwości realizacji wolności energetycznej obywateli. Minister zaznaczył, że uczelnie i studenci muszą przygotować się na otwarty, dynamiczny i konkurencyjny świat.
 

Poleć znajomemu