przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 23 stycznia 2013

Spotkanie eksperckie dotyczące jednolitego patentu europejskiego

  |   Spotkanie eksperckie dotyczące jednolitego patentu europejskiego Spotkanie eksperckie dotyczące jednolitego patentu europejskiego Spotkanie eksperckie dotyczące jednolitego patentu europejskiego Spotkanie eksperckie dotyczące jednolitego patentu europejskiego Spotkanie eksperckie dotyczące jednolitego patentu europejskiego

W środę Kancelaria Prezydenta RP zorganizowała spotkanie eksperckie dotyczące tzw. „jednolitego patentu europejskiego”, które miało na celu przede wszystkim omówienie potencjalnych korzyści i obciążeń związanych z wdrożeniem JPE dla polskich podmiotów gospodarczych.


Po przywitaniu uczestników przez Sekretarza Stanu w KPRP Olgierda Dziekońskiego do dyskusji wprowadzili: prof. Aurelia Nowicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Maciej Szpunar (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych).


Pani profesor wygłosiła referat „Prawne i finansowe konsekwencje wdrożenia jednolitego patentu europejskiego dla podmiotów starających się o ochronę, uprawnionych i zobowiązanych”. W jego trakcie uczestnicy zostali zapoznani z nowymi instytucjami prawnymi, które będą konsekwencją wdrożenia jednolitego europejskiego systemu ochrony patentowej. Minister Szpunar, omawiając temat „Prawne aspekty przyjęcia ratyfikacji aktów prawnych wdrażających nowy system ochrony”, przedstawił historię prac nad projektem oraz podkreślił jego potencjalne znaczenie w ramach budowania europejskiego rynku wewnętrznego.


W dalszej części spotkanie było swobodną dyskusja przedstawicieli administracji, organizacji gospodarczych i firm reprezentujących głównie sektor małej i średniej przedsiębiorczości oraz branże innowacyjne. Spośród wielu poruszonych tematów warto zwrócić szczególną uwagę na wspomniane przez uczestników:

  • perspektywy wzmocnienia współpracy na arenie międzynarodowej w zakresie ochrony praw patentowych,
  • możliwe obniżenie kosztów ochrony patentowej,
  •  wyraźnie mniejszy odsetek polskich firm innowacyjnych, tj. zgłaszających patenty w stosunku do przedsiębiorstw zagranicznych,
  •  zagrożenia wobec małych i średnich przedsiębiorstw polskich związane z koniecznością badania sytuacji patentowej i agresywną polityką silniejszych podmiotów,
  •  znaczenie zaangażowania Polski w projekty europejskie związane z budową europejskiego rynku wewnętrznego.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto: doradcy Prezydenta RP: Krzysztof Król i prof. Maciej Żylicz oraz: Alicja Adamczak (Prezes Urzędu Patentowego RP), Leszek Grabarczyk (Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), Otylia Trzaskalska-Stroińska (Ministerstwo Gospodarki), Zbigniew Gniatkowski (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce), Maciej Adamkiewicz (AdamEd Pharma), Mieczysław Bąk (Krajowa Izba Gospodarcza), Jacek Białobrzeski (Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji), Marek Bury (Polska Izba Rzeczników Patentowych), Małgorzata Darowska (Pracodawcy RP), Agnieszka Durlik-Khouri (Krajowa Izba Gospodarcza), Damian Działdowski (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji), Marcin Gędłek (Urząd Patentowy RP), Ewa Gromnicka (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Wacław Iszkowski (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji), Anna Korbela (Polska Izba Rzeczników Patentowych), Bartosz Krakowiak (Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej), Krzysztof Krystowski (Bumar SA), Grażyna Lachowicz (Urząd Patentowy RP), Elżbieta Lutow (Związek Rzemiosła Polskiego), Mieczysław Majewski (PZL Świdnik), Marek Orłowski (Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego), Sergiusz Sawin (Innovatica Sp. Z o.o.), Jacek Silski (Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej), prof. Stanisław Sołtysiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Jerzy Straszewski (Polska Izba Komunikacji Elektronicznej), Michał Szota (Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów), Cezary Śledziewski (Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego), Katarzyna Urbańska (PKPP Lewiatan), Wojciech Warski (Business Centre Club), Krzysztof Więcław (VIGO System SA).
 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.