Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 22 lutego 2013

W Pałacu o rozwoju polskiej branży farmaceutyczno-medycznej

  |   Spotkanie dot. konkurencyjnych przewag i rozwoju polskiej branży farmaceutyczno-medycznej Spotkanie dot. konkurencyjnych przewag i rozwoju polskiej branży farmaceutyczno-medycznej Spotkanie dot. konkurencyjnych przewag i rozwoju polskiej branży farmaceutyczno-medycznej Spotkanie dot. konkurencyjnych przewag i rozwoju polskiej branży farmaceutyczno-medycznej

W piątek 22 lutego w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie dot. konkurencyjnych przewag i rozwoju polskiej branży farmaceutyczno-medycznej. Ze strony Kancelarii Prezydenta wzięli w nim udział Sekretarz Stanu Olgierd Dziekoński, Doradca Prezydenta RP Maciej Piróg oraz Doradca Prezydenta RP Maciej Żylicz.

 

Przedstawiciele branży farmaceutyczno-medycznej skupili się na przedstawieniu potencjału i barier rozwoju całego sektora. Podkreślono przede wszystkim konieczność dialogu pomiędzy biznesem a regulatorem branży, zarówno w procesie konsultacji społecznych, jak i w ramach rozwoju stałej współpracy i komunikacji medycyny, farmaceutyki i biotechnologii w kraju. Jako pożądaną formułę tego rodzaju współpracy wskazano na potrzebę uruchomienia stałego forum dialogu przedstawicieli polskiej branży farmaceutyczno-medycznej, nauki, Ministerstwa Zdrowia i administracji państwowej.

 

Drugą ważną kwestią poruszaną przez przedstawicieli branży i medycyny była kwestia stworzenia regulacji uwzględniających specyfikę biznesu oraz prowadzonych przez firmy badań rozwojowych, w tym badań prowadzonych we współpracy z ośrodkami naukowymi. Uczestnicy spotkania wskazali na ogromny potencjał innowacji branży w prowadzeniu badań nad nowymi lekami, jak również nad lekami generycznymi i technologiami medycznymi. Wskazano, że warto skupić się na udrożnieniu procesu przeprowadzania w Polsce badań klinicznych jako jednej z konkurencyjnych przewag Polski dotychczas niewykorzystanych w pełni. Uczestnicy spotkania wskazali również na potrzebę zintensyfikowania działań wspierających procesy R&D, tak jak zaczęło to już robić Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w tym również poprzez rozwiązanie kwestii istotnego problemu prawa zamówień publicznych w nauce. 

 

Jak podkreślił Minister Dziekoński i wielu innych uczestników spotkania, strategia rozwoju sektora powinno być stworzona przez przedstawicieli branży posiadających największe doświadczenie, specjalistyczną wiedzę i rozumiejących krajowy oraz międzynarodowy biznes, w tym naturalnie w ramach współpracy i dialogu z administracją państwową. Ostateczny taki dokument z szczegółowymi i konkretnymi rekomendacjami działań i zmian powinien po zakończeniu prac zostać przedstawiony Ministerstwu Zdrowia i zebranym na spotkaniu przedstawicielom instytucji publicznych. 

 

W spotkaniu udział wzięli Sekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia Sławomir Neumann, Podsekretarz Stanu MSZ Beata Stelmach, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów Maciej Grabowski, Dyrektor NCBiR Krzysztof Kurzydłowski, Prezes PAN Michał Kleiber oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Funduszu Zdrowia, Instytutu Kardiologii w Warszawie, Zakładu Chemii Organicznej Politechniki Gdańskiej, inicjatywy Go Global! Polish Pharma, Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny, Naukowej Fundacji Polpharma, Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, TOP500 Innovators oraz firm AdamEd Pharma, Celon Pharma, Selvita, Polpharma, BIOTON, Genexo, Read-Gene i GPV. 

 

Poleć znajomemu