Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 2 marca 2013

"Służba Ojczyźnie harcerskim ideałem"

  |   Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych dla ruchu harcerskiego oraz nagrody za pracę naukową o harcerstwie Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych dla ruchu harcerskiego oraz nagrody za pracę naukową o harcerstwie Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych dla ruchu harcerskiego oraz nagrody za pracę naukową o harcerstwie Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych dla ruchu harcerskiego oraz nagrody za pracę naukową o harcerstwie Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych dla ruchu harcerskiego oraz nagrody za pracę naukową o harcerstwie Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych dla ruchu harcerskiego oraz nagrody za pracę naukową o harcerstwie Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych dla ruchu harcerskiego oraz nagrody za pracę naukową o harcerstwie Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych dla ruchu harcerskiego oraz nagrody za pracę naukową o harcerstwie Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych dla ruchu harcerskiego oraz nagrody za pracę naukową o harcerstwie Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych dla ruchu harcerskiego oraz nagrody za pracę naukową o harcerstwie Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych dla ruchu harcerskiego oraz nagrody za pracę naukową o harcerstwie

- Polskiemu harcerstwu zawsze przyświecał ideał służby Ojczyźnie oraz wychowywania młodego pokolenia Polaków w duchu patriotycznym - podkreślał minister Maciej Klimczak wręczając, w imieniu Prezydenta RP, odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla rozwoju ruchu harcerskiego.


- Harcerstwo uosabia wierność wobec zasad uniwersalnych, takich jak: prawda, przyjaźń, szacunek wobec drugiego człowieka - powiedział podczas sobotniej uroczystości w Pałacu Prezydenckim minister Klimczak. Jak dodał, w kontekście zmieniającego się świata, ciągłego pośpiechu harcerstwo jest strażnikiem ponadczasowych wartości.


Zobacz także: Odznaczenia dla zasłużonych dla ruchu harcerskiego Minister wręczył Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi. Zaznaczył, że odznaczenia są podziękowaniem za to, iż dla młodych ludzi są Państwo opiekunami i przewodnikami. - Państwa działalność jest misją, dzięki której młodzi ludzie czują się pewniej i bezpieczniej - zaznaczył.
 

Minister oprócz odznaczeń państwowych wręczył również Nagrodę prezydenta Bronisława Komorowskiego w konkursie na pracę naukową dotyczącą ruchu harcerskiego.


Gratulując laureatom minister Klimczak wyraził zadowolenie, że dla tak licznego grona osób filozofia ruchu harcerskiego stała się tematem studiów, rozpraw naukowych.
 

Nagrodę Prezydenta RP - iPad - otrzymała Ewa Palamer-Kabacińska za pracę doktorską pt. "Harcerstwo jako współczesne środowisko wychowawcze. Założenia i praktyka".
 

Podczas uroczystości Laureaci Plebiscytu Związku Harcerstwa Polskiego Niezwyczajni 2012 zostali zaproszeni na spotkanie z Małżonką Prezydenta RP, którego data zostanie podana w późniejszym terminie.
 

W uroczystości wzięli udział m. in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, władze Związku Harcerstwa Polskiego na czele z Przewodniczącym prof. Adamem Massalskim oraz Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Małgorzatą Sinicą.
 

Ogólnopolski konkurs na pracę naukową dotyczącą harcerstwa został ogłoszony na początku 2012 roku. Jego celem jest nobilitacja najlepszych prac naukowych dotyczących szeroko rozumianej tematyki harcerskiej, a także promocja i upowszechnianie dorobku naukowego związanego z harcerstwem. Konkurs odbywa się pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Do konkursu zgłoszone zostały 44 prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, wydawnictwa z zakresu m. in. pedagogiki, historii, ekologii, socjologii, politologii turystyki czy zarządzania.
 

W wyniku pracy komisji konkursowej pod przewodnictwem prof. Adama Massalskiego zostały wyłonione następujące prace:
1. Ewa Palamer-Kabacińska, Harcerstwo jako współczesne środowisko wychowawcze. Założenia i praktyka, praca doktorska, Uniwersytet Warszawski;
2. Anna Loreńc, Edycje śpiewników harcerskich w latach 1910-2010, praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński;
3. Bartosz Zawisza, Wolne harcerstwo i jego wpływy na lewicowe nurty w ruchu harcerskim w dwudziestoleciu międzywojennym, praca magisterska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
 

Dodatkowo komisja postanowiła wyróżnić 8 prac.
 

Nagrody w konkursie ufundowali: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Arabski oraz Przewodniczący ZHP hm. Adam Massalski.
 

Poleć znajomemu