przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 26 lipca 2011

Kolejna debata dotycząca cyberbezpieczeństwa

Szef BBN gen. Stanisław Koziej

We wtorek 26 lipca br. w Sejmie szef BBN minister Stanisław Koziej uczestniczył w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej. Celem posiedzenia była merytoryczna debata dotycząca prezydenckiego projektu nowelizacji ustaw o stanach nadzwyczajnych, proponującego uzupełnienie ich o regulacje dotyczące uwzględniania w nich problematyki działań w cyberprzestrzeni. Szef BBN ocenił dyskusję jako owocną.


W czasie posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, szef BBN odpowiadał na pytania posłów oraz ekspertów sejmowych.

 

Minister Stanisław Koziej wyjaśnił, że projektowane rozwiązania są niezbędne z dwóch zasadniczych powodów: formalnoprawnego oraz praktycznego.

 

Aspekty formalnoprawne wynikają z zasad techniki legislacyjnej. Istnieje potrzeba sprecyzowania i zdefiniowania nowych problemów, jeżeli są one podstawą do unormowań ustawowych np. dotyczą funkcjonowania organów państwowych lub bezpieczeństwa obywateli. Takim problemem są bez wątpienia zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stanowią one jedno z istotnych zagrożeń, a ich znaczenie na polu walki będzie rosło.

 

Wymiar praktyczny wynika z legalizmu działania urzędów państwowych, zgodnie z którym urzędnik może podejmować określone czynności jedynie w sytuacji przewidzianej prawem.

 

Minister Stanisław Koziej podkreślił, że proponowana nowelizacja ustaw w żaden sposób nie ograniczy konstytucyjnie chronionych praw podmiotowych, a nawet je wzmocni - poprzez wprowadzenie ustawowych definicji, wyłączających potrzebę stosowania wykładni prawnych.

 

Parlament rozpoczął prace nad projektem nowelizacji ustaw na wspólnym posiedzeniu komisji obrony narodowej, spraw zagranicznych oraz administracji i spraw wewnętrznych, które odbyło się 13 lipca br.

 

Dalsza dyskusja będzie kontynuowana na najbliższym posiedzeniu podkomisji.

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.