przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 26 kwietnia 2013

Minister Dziekoński na Konferencji w Senacie RP „Czy Polska potrzebuje regionów metropolitarnych?”

Minister Dziekoński na Konferencji  w Senacie RP „Czy Polska potrzebuje regionów metropolitarnych?”   |   Minister Dziekoński na Konferencji w Senacie RP „Czy Polska potrzebuje regionów metropolitarnych?” Minister Dziekoński na Konferencji w Senacie RP „Czy Polska potrzebuje regionów metropolitarnych?”

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński wziął w piątek udział w konferencji  zorganizowanej pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza poświęconej regionom metropolitarnym. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Metropolia Warszawa i miało miejsce w Senacie RP, a poprowadził je Stanisław Karczewski, Wicemarszałek Senatu RP oraz Marcin Święcicki, przewodniczący Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. W konferencji wzięli udział m.in.: Magdalena Młochowska, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Marcin Kubiak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

 

Celem spotkania było przeprowadzenie szerokiej debaty zainteresowanych środowisk nad potrzebą i kierunkiem reformy sposobu zarządzania metropoliami, a także konfrontacja propozycji z dotychczasowymi doświadczeniami i próba wyciągnięcia wniosków co do dalszych działań. Minister Dziekoński podkreślił, że w kontekście debaty o zarządzaniu metropoliami należy pamiętać o tym, że zgodnie z Konstytucją RP to gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Zasadnicze pytanie w odniesieniu do systemu zarządzania obszarami metropolitarnymi sprowadza się do dylematu, czy więcej władzy powinno zostać przyznane nowej „władzy” – instytucji czy organizacji, czy też należałoby przede wszystkim wzmacniać współpracę terytorialną.

 

Podstawowym celem zmian powinno być stworzenie możliwości planowania rozwoju, szczególnie przestrzennego, w sposób wiążący dla jednostek ze sobą współpracujących w ramach zespołu współpracy terytorialnej. Wzmocniona współpraca w oparciu o wiążące planowanie byłaby optymalnym mechanizmem na rzecz współdziałania, który jednocześnie pozwoli na zachowanie autonomii współpracujących jednostek samorządu.  Konkretne propozycje jej organizacji znalazły się w prezydenckim projekcie uchwały o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.