przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 10 maja 2013

Seminarium „Zatrudnienie przyjazne rodzinie”

Seminarium „Zatrudnienie przyjazne rodzinie”   |   Seminarium „Zatrudnienie przyjazne rodzinie” Seminarium „Zatrudnienie przyjazne rodzinie” Seminarium „Zatrudnienie przyjazne rodzinie” z udziałem minister Ireny Wóycickiej Seminarium „Zatrudnienie przyjazne rodzinie” Seminarium „Zatrudnienie przyjazne rodzinie” Seminarium „Zatrudnienie przyjazne rodzinie” Seminarium „Zatrudnienie przyjazne rodzinie” Seminarium „Zatrudnienie przyjazne rodzinie” Seminarium „Zatrudnienie przyjazne rodzinie”

W trakcie seminarium zorganizowanego w piątek przez Kancelarię Prezydenta i Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, debatowano nt. elastycznych rozwiązań w zakresie łącznia życia zawodowego i rodzinnego i dzielono się doświadczeniami związanymi z wprowadzaniem oraz funkcjonowaniem w firmach instrumentów ułatwiających godzenie życia zawodowego i rodzicielstwa, zwłaszcza elastycznego czasu pracy.

 

Minister Irena Wóycicka otwierając seminarium podkreśliła znaczenie różnorodnych form organizowania pracy ułatwiających godzenie pracy zawodowej i życia rodzinnego dla przeciwdziałania wykluczeniu z rynku pracy rodziców. Celem seminarium była nie tylko prezentacja rozwiązań ukierunkowanych na łączenie obowiązków zawodowych i rodzicielskich z powodzeniem wprowadzonych w wybranych krajach Unii Europejskiej, lecz także dyskusja na temat zasad i warunków kluczowych do wprowadzenia sprawdzonych rozwiązań w Polsce. Zobacz także: Min. Wóycicka o wspieraniu zatrudnienia przyjaznego rodzinie

 

Ambasador Królestwa Szwecji, Steffan Herrström, prezentując specyfikę rozwiązań w swoim kraju zwracał uwagę na zaangażowanie nie tylko kobiet, ale i mężczyzn w obowiązki opiekuńcze w rodzinach i antydyskryminacyjny charakter rozwiązań wspierających rodziny. Przedsiębiorca z Belgii – Benoir Remiche – podkreślił znaczenie wysokiego poziomu uzwiązkowienia dla tworzenia i wprowadzania w firmach belgijskich różnorodnych narzędzi sprzyjających stosowaniu takich rozwiązań. Przedstawicielka norweskich pracodawców – Live Leer – zaprezentowała norweskie rozwiązania, zwracając m.in. uwagę na zatrudnienie kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Pracodawcy polscy podkreślali, że część rozwiązań prezentowanych przez pracodawców z Norwegii i Belgi jest wprowadzana w Polsce. Wymienili wśród nich takie praktyki jak dzielenie jednego etatu przez dwie osoby, tworzenie specjalnych programów ułatwiających powrót do aktywności zawodowej po urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Zwracali uwagę na istotne znaczenie wzajemnego zaufania, dialogu i zindywidualizowanego podejścia pracodawców do problemów pracowników. Wiceminister Jacek Męcina (MPiPS) zaznaczył, że dla wprowadzenia przyjaznej rodzinom organizacji pracy niezbędny jest dialog społeczny, który w polskich warunkach napotyka obecnie na poważne problemy.

 

W dyskusji, w której wzięli udział pracodawcy, związki zawodowe, eksperci oraz organizacje pozarządowe rozważano m.in. na jakim poziomie powinny być formułowane szczegółowe elastyczne rozwiązania; jaka powinna być tu rola państwa i rozwiązań ustawowych, jaka pracodawców i pracowników oraz ich reprezentacji. Wielokrotnie zwracano uwagę na potrzebę szerszej edukacji nt. możliwości wykorzystania prorodzinnych elastycznych rozwiązań na polskim rynku pracy i promowania dobrych praktyk w tym zakresie.

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.