przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 1 lipca 2013

Znaczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych dla rozwoju Polski

  |   Znaczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych dla rozwoju Polski - spotkanie w Pałacu Prezydenckim Znaczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych dla rozwoju Polski - spotkanie w Pałacu Prezydenckim Znaczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych dla rozwoju Polski - spotkanie w Pałacu Prezydenckim Znaczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych dla rozwoju Polski - spotkanie w Pałacu Prezydenckim Znaczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych dla rozwoju Polski - spotkanie w Pałacu Prezydenckim

Minister Olgierd Dziekoński spotkał się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami samorządów terytorialnych, na terenie których zlokalizowane są Specjalne Strefy Ekonomiczne, zarządów Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz przedsiębiorstw, które zlokalizowały na ich terenie swoje inwestycje. Spotkanie było odpowiedzią na postulaty przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorców skierowane do Kancelarii Prezydenta w sprawie potrzeby przeanalizowania możliwości i warunków funkcjonowania stref w dłuższej perspektywie czasowej.

 

Dyskusja dotyczyła znaczenia stref jako instrumentu realizacji polityki rozwoju regionalnego i koncentrowała się wokół argumentów przemawiających za przedłużeniem okresu funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych poza rok 2020 , a także potencjalnych zmian w systemie zachęt inwestycyjnych stosowanych w strefach.

 

Uczestnicy dyskusji podkreślili pozytywne oddziaływanie Specjalnych Stref Ekonomicznych w skali regionów oraz kraju, szczególnie w kontekście zmniejszania bezrobocia oraz pobudzania rozwoju gospodarczego na obszarach biedniejszych i gorzej usytuowanych, które nie korzystają z „renty położenia”. Lokalizacja Specjalnej Strefy Ekonomicznej na takich terenach może być głównym czynnikiem łagodzącym niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne i stanowiącym istotny bodziec dla rozwoju.

 

Podkreślono, że ulgi w podatku CIT są korzystnym dla państwa narzędziem  wsparcia inwestycji, gdyż w przeciwieństwie do dotacji dla przedsiębiorstw, całość ryzyka ponoszonego tytułem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego ponosi przedsiębiorca. Dodatkowo, Specjalne Strefy Ekonomiczne są ważnym czynnikiem w kształtowaniu lokalnej kultury przemysłowej, budowie klastrów biznesowych oraz relacji sfery nauki z przemysłem. Specjalne Strefy Ekonomiczne sprzyjają także kształtowaniu specjalizacji regionalnych, szczególnie istotnych w kontekście wymogów Komisji Europejskiej dotyczących regionalnych strategii rozwoju  w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020. 

 

Główne problemy związane z funkcjonowaniem stref wymienione przez uczestników spotkania to niestabilność istniejących rozwiązań prawnych, a także niewystarczające uwzględnianie stref w niektórych wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego. Minister Dziekoński zapowiedział, że w Kancelarii Prezydenta RP będą prowadzone dalsze prace analityczne nad problematyką Specjalnych Stref Ekonomicznych, które pozwolą na wypracowanie mechanizmów dla wsparcia ich znaczenia z punktu widzenia prowadzenia polityki rozwoju na poziomie regionalnym, jak i całego państwa oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.