przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 28 sierpnia 2013

Dyskusja na temat wprowadzenia PIT-u komunalnego

  |   Spotkanie z udziałem ministra Olgierda Dziekońskiego na temat wprowadzenia PIT-u komunalnego Spotkanie z udziałem ministra Olgierda Dziekońskiego na temat wprowadzenia PIT-u komunalnego Spotkanie z udziałem ministra Olgierda Dziekońskiego na temat wprowadzenia PIT-u komunalnego Spotkanie z udziałem ministra Olgierda Dziekońskiego na temat wprowadzenia PIT-u komunalnego Spotkanie z udziałem ministra Olgierda Dziekońskiego na temat wprowadzenia PIT-u komunalnego

Minister Olgierd Dziekoński spotkał się 28 sierpnia z ekspertami, samorządowcami, przedstawicielami instytucji finansowych i rządu w celu omówienia możliwości, a także finansowych konsekwencji wprowadzenia PIT-u komunalnego. W spotkaniu wzięli udział m.in. Henryk Wujec, doradca Prezydenta RP, dr Jarosław Neneman, doradca Prezydenta RP, Minister Elżbieta Suchocka-Roguska, doradca Prezesa NBP, prof. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Ryszard Grobelny, Prezydent Poznania, Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich, Paweł Lisowski, Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi, BGK, Agata Dąbska i Mikołaj Stęszewski z Forum Od-nowa.

 

Przedmiotem dyskusji było omówienie wyników badań naukowych przeprowadzonych przez Doradców Prezydenta RP - prof. Swianiewicza i dr. Nenemana, które zostały zaprezentowane w sfinansowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego raporcie pt. „Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w Polsce”. Główną wartością raportu jest oszacowanie wymiernych efektów finansowych dla poszczególnych gmin, jakie przyniosłoby wprowadzenie w Polsce PIT-u komunalnego, czyli wydzielonego podatku dochodowego od osób fizycznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Jest to punkt wyjścia do dalszych dyskusji merytorycznych na temat optymalnego kształtu podatku PIT, a także  skonstruowania takiej reformy systemu podatkowego, która będzie neutralna dla państwa, a jednocześnie zapewni odpowiednie środki na politykę rozwoju prowadzoną przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Zarówno autorzy raportu, jak i pozostali uczestnicy dyskusji podkreślili zalety PIT-u komunalnego, w szczególności jego potencjalną rolę w zwiększaniu świadomości podatkowej społeczeństwa poprzez powiązanie miejsca płacenia podatków ze świadczonymi przez gminę usługami, większą partycypację mieszkańców w sprawach samorządowych i lepszy rozkład terytorialny podatków. Uczestnicy spotkania zgodzili się co do tego, że centrum debaty o podatkach publicznych powinien być obywatel, a nie jedynie międzyinstytucjonalne przepływy finansowe, a także, iż podatki postrzegane być powinny jako ważny instrument prorozwojowy. Minister Olgierd Dziekoński podkreślił znaczenie dochodów własnych dla właściwego funkcjonowania samorządów i ułomność obecnie funkcjonującego systemu udziałów samorządów w podatkach PIT i CIT w tym kontekście. Dlatego też warto wprowadzać pewne zmiany, które są możliwie neutralne dla budżetu państwa oraz samorządów, jako pierwszy krok w kierunku bardziej gruntownej reformy podatków publicznych.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.