przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 16 września 2013

Min.Młotkiewicz: Prezydent wspiera pozytywne zmiany na wsi

Rozmowa z Dariuszem Młotkiewiczem, Zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP, odpowiedzialnym za sprawy rolnictwa i obszarów wiejskich, dla czasopisma „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”.


Jakie szanse dostrzega Pan dla polskiej gospodarki żywnościowej?


Nasz kraj nie tylko ma możliwości, ale od lat już je wykorzystuje. Bardzo dobrze to widać w okresie poakcesyjnym, czyli po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. i udziale we Wspólnej Polityce Rolnej. Okazało się, że obawy naszych rolników, a były one duże, w znacznym stopniu były nieuzasadnione. Polska potrafiła bardzo dobrze skorzystać z dostępnych instrumentów polityki rolnej, co znalazło wymierny wyraz w produkcji rolnej, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, o czym świadczy stały wzrost nadwyżki eksportowanych produktów rolno-spożywczych. Szansa została wykorzystana, natomiast teraz trzeba pomyśleć o przyszłości, czyli nie tylko jak utrzymać stan posiadania, ale również jak budować dalszy rozwój sektora żywnościowego.

 

W jakich więc branżach widać szczególne perspektywy rozwoju?


Jesteśmy wiodącym eksporterem mięsa drobiowego i produktów mlecznych. Dobrze oceniana jest także polska wołowina, i to zarówno pod względem jakości, jak i bezpieczeństwa żywności. Szansy wzrostu należy też upatrywać w charakterystyce polskiego rolnictwa (mały procent chemizacji i nawozów). Jest to atut, który może dać nam przewagę i okazję do jeszcze lepszej promocji polskiej żywności zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. Perspektywy rozwoju stwarza także produkcja tradycyjna i regionalna – oczywiście trochę droższa, ale posiadająca już swoich zwolenników na rynku krajowym. Mówiąc o rozwoju, należy zwrócić uwagę, aby tak wzmocnić markę polskich artykułów spożywczych, by za granicą móc sprzedawać je drożej. Obecnie eksportujemy dużo żywności, ale nasza przewaga konkurencyjna wynika z niższej ceny. Jest to ważne zadanie, które mamy do wykonania.

 

Jakie z kolei zagrożenia można dostrzec dla naszej gospodarki żywnościowej?


W kontekście wzrostu produkcji oraz dużej ilości firm należy podkreślić, iż zdecydowana większość z nich przestrzega reguł dobrej produkcji i uczciwej konkurencji. Ułamek stanowią te, które łamią zasady i niszczą wizerunek branży. Ważny aspekt stanowi tu etyczna sfera funkcjonowania producentów, ale również potrzeba sprawnego działania administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności. Należy się również odnieść do niedawnych wydarzeń i sygnałów płynących z innych krajów o nieprawidłowościach w polskiej żywności. Z tamtej strony mieliśmy gwałtowną próbę obrony przed napływem naszej żywności, m.in. na rynek duński czy czeski. Grupy producentów słały dynamiczne sygnały o osłabieniu swojej pozycji w konkurencji z Polakami, dlatego nastąpiła taka reakcja mediów i administracji tamtych państw. Tego typu sytuacja wymagała wyraźnej obrony wizerunku – na poziomie marketingowym – naszych produktów na rynkach zagranicznych, czego niestety trochę zabrakło. Polskie władze podjęły energiczne działania w obronie naszej żywności, jednakże były to działania doraźne, natomiast w takiej sytuacji, w tak ważnej sprawie trzeba mieć gotową i szeroką strategię.

 

Jakie jest zdanie Kancelarii Prezydenta odnośnie organizacji służb nadzoru?


Kancelaria Prezydenta z uwagą obserwuje te zagadnienia. W związku z pojawiającymi się różnymi projektami odbyliśmy także szereg spotkań i przeprowadzamy analizy. Należy jednak podkreślić, że jest to sprawa administracji rządowej, w której premier i rząd podejmą decyzję, czy i w jaki sposób modyfikować system bezpieczeństwa żywności. Jeżeli powstałaby nowa „superinspekcja”, to na pewno powinna mieć silne umocowanie. Ponadto kwestia łączenia inspekcji niesie dużo pracy o charakterze proceduralnym i wymaga uzgodnienia stanowisk branży rolnej i rządu. Śledzimy tę dyskusję, ale inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie obecnie nie przewidujemy.

 

Czy promocja polskiej żywności jest wystarczająco skoordynowana? W jaki efektywny sposób powinniśmy ją prowadzić?

 

Moje doświadczenia w tej dziedzinie sięgają okresu sprzed kilkunastu lat, kiedy pracowałem w Ministerstwie Rolnictwa. Zapadła wówczas decyzja o promowaniu polskiej żywności – powstał wtedy program „Polska Dobra Żywność”, który obecnie jest kontynuowany pod znakiem „Poznaj Dobrą Żywność”. Promocję polskich firm i produktów formalnie prowadzi Ministerstwo Gospodarki. Jednak w tej kwestii można dostrzec strategię „resortowości”, którą w mojej ocenie należałoby złagodzić na rzecz podejmowania wspólnych skoordynowanych działań. Także Kancelaria Prezydenta RP włączyła się w te zagadnienia. W ramach Forum Debaty Publicznej, które jest ważną formą dialogu prezydenta Bronisława Komorowskiego z określonymi grupami społecznymi, odbyliśmy niedawno spotkanie poświęcone bezpieczeństwu i promocji polskiej żywności. Przyniosło ono istotne wnioski. Mówimy o aktywności administracji państwowej w tym obszarze, ale działania leżą również po stronie producentów, organizacji branżowych i grup producenckich, którzy oprócz produkcji, skupu i certyfikacji powinni także myśleć o promocji opartej na dobrych wzorcach światowych. Rynek wcale nie jest bowiem taki hermetyczny i można na nim znaleźć swoją szansę. Trzeba się uczyć od najlepszych, np. od Francji i promocji jej znanych na całym świecie win. Interesem Polski jest wspierać nasz eksport, i to robimy, ale konieczne jest także wsparcie ze strony producentów czy rolników, dlatego tak kluczowa jest synergia i zaufanie w tym względzie. Podkreślam ważną rolę związków i stowarzyszeń branżowych, które muszą docenić media społecznościowe, np. blogi kulinarne, ale i wagę osobistych kontaktów i ambasadorów polskiej żywności. Aktualnie rynek i preferencje konsumentów kształtują się także w Internecie, a jego użytkowników nie tak łatwo zadowolić i przekonać.

 

Jakie są inne działania Kancelarii Prezydenta RP na rzecz sektora żywnościowego?


Sprawy związane z tym szerokim obszarem często należą do bardzo skomplikowanych, jak chociażby inżynieria genetyczna zwana potocznie GMO. Te zagadnienia otaczają ogromne emocje, a społeczeństwo czeka jeszcze poważna dyskusja w tym zakresie. Prezydent widząc taką potrzebę, zorganizował debatę na ten temat, w której osobiście uczestniczył. Nasze działania to także aktywny udział w licznych spotkaniach, konferencjach i debatach organizowanych przez organizacje rolnicze takie jak Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów czy Krajowa Rada Izb Rolniczych. Co roku odbywają się Dożynki Prezydenckie w Spale, które od trzech lat mają formułę ogólnopolską. Prezydent promuje także postawę aktywności społecznej i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, goszcząc np. w Pałacu Prezydenckim finalistów AgroLigi czy konkursu „Sposobu na Sukces”. Ważną inicjatywą było ustanowienie przez prezydenta Nagrody Obywatelskiej, która służy pokazywaniu pozytywnych wzorców oraz wyróżnianiu efektywnych i innowacyjnych działań na rzecz dobra wspólnego i samorządności. W tym roku odbyła się pierwsza edycja tego konkursu, w której uczestniczyły także podmioty z obszarów wiejskich, w tym sołectwa. Zgłoszonych zostało aż 126 projektów. Właśnie takie pozytywne działania są przez Kancelarię Prezydenta RP promowane jako wzór do naśladowania. Wszystkie wspomniane inicjatywy pokazują bardzo duże zmiany zachodzące na polskiej wsi. Widać także ogromną i rosnącą rolę kobiet, w tym sołtysów, w programach aktywności zawodowej czy społecznej oraz inicjatywach kształtujących przestrzeń i krajobraz wokół nas. Widoczna jest również odbywająca się modernizacja naszej Ojczyzny i wzrost postaw obywatelskich u Polaków – na tym polega nowoczesny patriotyzm. Z tym większą więc determinacją prezydent Bronisław Komorowski wspiera te przeobrażenia na rzecz konkurencyjnego rolnictwa i nowoczesnej polskiej wsi.


Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Tadeusz Wojciechowski

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.