Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 20 października 2011

Europejski Kongres Gmin Wiejskich w Warszawie

W dniach 19-20 październia br., pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, odbywał się Europejski Kongres Gmin Wiejskich w Warszawie, w którym uczestniczył Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Na oficjalnym otwarciu 20 października 2011 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zostało wyemitowane przesłanie Prezydenta RP do organizatorów i uczestników Kongresu. Zobacz także: Prezydent o znaczeniu obszarów wiejskich

 

Europejski Kongres Gmin Wiejskich jest największym spotkaniem samorządowym w 2011 roku w trakcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i jest wydarzeniem wpisanym w jej oficjalny program. Kluczowym współpartnerem Kongresu jest Komitet Regionów Unii Europejskiej - Komisja COTER (zrównoważonego rozwoju). Uczestnikami Kongresu byli przedstawiciele polskich gmin, powiatów i województw oraz europejskich organizacji samorządowych krajów UE. Gośćmi byli przedstawiciele Komitetu Regionów, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.


Pierwszy dzień Kongresu poświęcony został tematyce związanej z działaniami i rozwiązywaniem problemów gmin wiejskich z perspektywy krajowej. Efektem spotkania są wnioski dla polityki spójności na lata 2014-2020. Kongres Gmin Wiejskich zaproponował również zmiany Karty Nauczyciela upraszczające system wynagrodzeń, wprowadzenie mechanizmów motywacyjnych oraz zwiększenia pensum godzin do poziomu krajów Unii Europejskiej. Zaapelowano także o dotacje z budżetu państwa na przedszkola i o współpracę z Parlamentem w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych na obszarach wiejskich.

 

Drugi dzień Kongresu odbywał się pod hasłem pt. "Jaka polityka spójności dla obszarów wiejskich po 2013 r.". Odbyły się trzy sesje tematyczne: „Odpowiedź polityki spójności po 2013 r. na wyzwania związane z rozwojem obszarów wiejskich w Unii Europejskiej”, „Jakie podejście do rozwoju jest najkorzystniejsze dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w miastach i na obszarach wiejskich?” i „Doświadczenia i lekcje władz lokalnych i regionalnych w zakresie wykorzystywania funduszy strukturalnych dla rozwoju obszarów wiejskich.”


Kongres zakończył się przyjęciem tzw. Deklaracji Warszawskiej o roli polityki spójności w rozwoju obszarów wiejskich. W dokumencie tym delegaci stwierdzają, że należy odejść od koncepcji zwiększonego finansowania (kosztem obszarów wiejskich) z funduszy europejskich wielkich miast w nadziei, że pociągną one mniejsze ośrodki.

 

 

Poleć znajomemu