przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 19 listopada 2013

"Projekt ustawy samorządowej powinien być wysłuchany publicznie"

Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że projekt ustawy samorządowej przygotowany w prezydenckiej kancelarii powinien stać się przedmiotem wysłuchania publicznego - poinformował PAP we wtorek minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński.

 

Pierwsze czytanie projektu ustawy samorządowej odbyło się w Sejmie pod koniec września. Projekt, którego celem jest zwiększenie wpływu mieszkańców na działanie samorządów, zaostrza też zasady odwoływania władz lokalnych w referendach. Zobacz także: Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy samorządowej "Mniejszość nie może zmieniać decyzji większości"

 

- Prezydent uważa, że w związku z istotnym i publicznie deklarowanym przez siebie celem ustawy samorządowej, która powinna wzmocnić udział i dostęp mieszkańców do władzy samorządowej, jest rzeczą właściwą i celową, by ustawa ta mogła być przedmiotem wysłuchania publicznego - powiedział minister Dziekoński.

 

Jak zaznaczył, decyzja w sprawie wysłuchania publicznego jest w kompetencji właściwej komisji sejmowej. - Ale zdaniem pana prezydenta w tym przypadku byłoby bardzo dobre dla procesu legislacyjnego, aby ta ustawa była przedmiotem wysłuchania, w którym swój punkt widzenia mogłyby przedstawić zarówno środowiska pozarządowe, reprezentujące wielu obywateli, jak również środowiska samorządowe różnych szczebli samorządu - podkreślił.

 

Według Regulaminu Sejmu ws. projektów ustaw może zostać przeprowadzone wysłuchanie publiczne. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest przez komisję, do której projekt został skierowany do rozpatrzenia na pisemny wniosek złożony komisji przez posła.

Jak stanowi regulamin, uchwała o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego może zostać podjęta po zakończeniu pierwszego czytania projektu, a przed rozpoczęciem jego szczegółowego rozpatrywania.

 

Prezydencki projekt ustawy samorządowej zakłada, że referenda lokalne byłyby ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób. Wyjątek stanowić miałoby referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu wyłonionego w wyborach bezpośrednich - dla ważności takiego referendum konieczna byłaby frekwencja nie mniejsza niż w czasie wyborów tego organu.

 

Prezydencki projekt zobowiązuje też m.in. rady do określenia zasad i form konsultacji społecznych. Szczególną formą konsultacji, by poznać opinię mieszkańców gminy, ma być wysłuchanie publiczne. Projekt zapewnia mieszkańcom prawo do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Prezydent proponuje też ułatwienia w tworzeniu stowarzyszeń i komitetów aktywności lokalnych, w tym możliwość wspierania ich środkami publicznymi.

 

Projekt wprowadza zasadę głosowania imiennego w organach stanowiących samorządu - imienne wykazy głosowań radnych będą podawane do publicznej wiadomości w BIP.

 

Prezydencka propozycja ma też na celu zwiększenie możliwości współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Projekt zakłada wzmocnienie konstytucyjnie zagwarantowanej samodzielności decyzyjnej samorządu. Dlatego gminom przyznaje się w nim prawo do realizacji wszelkich zadań o charakterze lokalnym, niezastrzeżonych dla innych instytucji. (PAP)

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.