Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 13 stycznia 2014

„Musimy znaleźć równowagę pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem”

Minister Olgierd Dziekoński

Minister Olgierd Dziekoński wziął udział w IV spotkaniu Pomorskiej Sieci Dialogu „Usługi publiczne” pod hasłem: „Wspólnota samorządowa – jak budować partnerstwo mieszkańców i władz samorządowych?”, które odbyło się w Sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej 13 stycznia 2014 roku.

 

Minister w swym wystąpieniu i dyskusji z uczestnikami seminarium wskazał na aksjologiczną podstawę nowej propozycji regulacji funkcjonowania samorządu terytorialnego. Propozycja ta wynika z chęci zrównoważenia do pewnego stopnia wykluczających się potrzeb mieszkańców – bezpieczeństwa i wolności. Potrzeba w tym przypadku „złotego środka” – zapewnienia władzy samorządowej stabilności i sprawności działania, a jednocześnie wpływu mieszkańców na ich otoczenie. Tylko w ten sposób powstrzymać można utratę zaufania mieszkańców do władzy samorządowej i przeciwdziałać „pęknięciu” w ramach wspólnoty samorządowej.

 

Uczestnicy seminarium starali się – poprzez analizę pomorskich przypadków budowania partnerstw pomiędzy władzami samorządowymi a mieszkańcami – wskazać na to, jakie warunki należy spełnić, aby te współdziałanie przynosiło możliwie najlepsze efekty. Samorządowcy oraz społecznicy przeanalizowali swoje doświadczenia z udziału w konsultacjach społecznych dokumentów strategicznych, tworzeniu budżetów obywatelskich oraz rewitalizacji zdegradowanych dzielnic. Uczestnicy wskazywali na wagę najróżniejszych kwestii – począwszy od świadomości wspólnych wartości, poprzez odpowiednie rozwiązania systemowe, aż po konkretne narzędzia i szczegóły operacyjne podejmowanych wspólnie działań.

 

Uszlachetnianie naszej wspólnotowości, a więc także mechanizmów demokratycznych musi się odbywać zarówno w warstwie regulacyjnej (odpowiada na to wyzwanie projekt Prezydenta RP), sferze konkretnych działań (tu mamy coraz lepsze i ciekawsze doświadczenia inicjatyw oddolnych, obywatelskich) jak i w obszarze kulturowo-mentalnym. Ten ostatni, najważniejszy bo tworzący fundament społeczeństwa obywatelskiego, wymaga przede wszystkim wzmocnienia funkcji wychowawczej szeroko rozumianej edukacji (czyli także tej pozaszkolnej, nieformalnej).

 

Seminarium zorganizował Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach projektu Wzorcowy Regionalny System Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia, realizowany w ramach POKL 5.4.2 „Dobre rządzenie”. Więcej informacji o projekcie na: http://monitoring.ibngr.pl/

 
 

 

Poleć znajomemu