Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 26 marca 2014

Konferencja nt. podatkowego wsparcia rodzin

  |   Minister Irena Wóycicka na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" Minister Irena Wóycicka na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" Minister Irena Wóycicka na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" Minister Irena Wóycicka na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Minister Irena Wóycicka wzięła udział w konferencji dotyczącej podatkowego wsparcia rodzin zorganizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus".

 

Minister Wóycicka podziękowała Związkowi Dużych Rodzin "Trzy Plus" za inicjatywę konferencji w temacie tak ważnym jak rodzina i jej wsparcie. Przypomniała, że rodzinne rozliczanie podatku to jeden z filarów ogłoszonego w maju 2013 r. programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP „Dobry Klimat dla Rodziny“, którego celem jest odnowa demograficzna i łagodzenie barier dzietności.

 

Minister zwróciła uwagę na wysokie koszty wychowania dzieci w Polsce, słabszą sytuację materialną i niższy standard życia rodzin wielodzietnych. Z badań diagnozy społecznej wynika, że to właśnie warunki materialne rodzin są ważnym czynnikiem, który wpływa na podejmowanie decyzji o posiadaniu dzieci.


Międzynarodowe analizy pokazują, że dobrze adresowane rozwiązania podatkowe tworzą sprzyjające warunki do decyzji o posiadaniu dzieci i dają realne wsparcie rodzinom. Dlatego prezydent Bronisław Komorowski zaproponował wprowadzenie zmiany w rodzinnym rozliczaniu podatku dochodowego.

 

Obecna ulga podatkowa dla rodzin z dziećmi w małym stopniu wspiera rodziny o niższych dochodach wychowujące większą liczbę dzieci. Prawie jedna trzecia rodzin płacących podatek dochodowy nie może skorzystać w pełni z ulgi podatkowej na dzieci, w tym aż siedemdziesiąt procent rodzin wielodzietnych. Proponowana zmiana polegałaby na ustanowieniu kwoty wolnej od podatku uzależnionej od liczby dzieci w rodzinie i zastąpienie nią obecnego sposobu obliczania ulgi na wychowanie dziecka.


Im w rodzinie jest więcej dzieci, tym kwota będzie wyższa. To spowoduje zamianę ulgi potencjalnej na rzeczywistą. Minister Wóycicka podkreśliła, że istotne jest, aby nowa propozycja nie wpłynęła negatywnie na sytuację rodzin, które obecnie w pełni korzystają z przysługujących im korzyści z tytułu ulgi na dzieci.

Podczas konferencji zostały omówione aktualnie obowiązujące w Polsce, Francji i na Węgrzech rozwiązania podatkowe na rzecz wsparcia rodzin z dziećmi na utrzymaniu. W drugiej części konferencji zaprezentowano szczegółowe propozycje modyfikacji systemu podatkowego w tym obszarze przygotowane przez Fundację CenEA na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP oraz propozycje Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus". Uczestnicy konferencji byli zgodni, ze obecna sytuacja demograficzna oraz trudności, które napotykają rodziny w Polsce, wymagają kompleksowych rozwiązań. Podkreślono, że nie da się poprawić sytuacji rodzin bezkosztowo oraz, ze konkretne zmiany powinny zostać uzgodnione w ramach dialogu.


W spotkaniu uczestniczyli m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Finansów Mateusz Szczurek, prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski oraz przewodnicząca Związku Dużych Rodzin „3 Plus” Joanna Krupska.

Poleć znajomemu