przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 30 kwietnia 2014

Okrągły stół nt. wsparcia dla osób niepełnosprawnych

W środę minister Irena Wóycicka wzięła udział w spotkaniu przy okrągłym stole „Jak wspierać osoby niepełnosprawne?”, zorganizowanym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W dyskusji uczestniczyły osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, przedstawiciele administracji rządowej, klubów parlamentarnych, organizacji pozarządowych oraz eksperci.

 

Minister Irena Wóycicka wyraziła zrozumienie dla problemów, jakich doświadczają osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Podkreśliła, że stworzenie systemowych rozwiązań wspierających osoby niepełnosprawne nie jest możliwe bez dialogu wszystkich zainteresowanych środowisk. Zaznaczyła, że mamy na czym bazować – w 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, która pokazuje inną perspektywę patrzenia na problemy osób niepełnosprawnych, ponadto dysponujemy 20-letnim doświadczeniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mamy też sporo innych osiągnięć w tym obszarze, m.in. dzięki prężnej działalności organizacji pozarządowych. Minister podkreśliła, że warto wykorzystać wypracowane przez lata rozwiązania i zdobyte doświadczenia, by zbudować system, który najpełniej odpowie na potrzeby osób wymagających opieki i tych, którzy tę opiekę sprawują.

 

Okrągły stół jest wstępem do dalszych prac nad systemem wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Prace te kontynuowane będą przez grupy robocze skupione wokół pięciu tematów: dzieci i młodzież, dorośli niepełnosprawni, zdrowie i rehabilitacja, orzecznictwo lekarskie oraz aktywizacja społeczno-zawodowa.
 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.