Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 6 sierpnia 2010

Działania Marszałka wykonującego obowiązki Prezydenta RP Grzegorza Schetyny w okresie 8.07-6.08.2010 r.

8 lipca br., w dwa dni po ogłoszeniu przez Państwową Komisję Wyborcza wyników wyborów prezydenckich, Prezydent-elekt Bronisław Komorowski złożył mandat posła i tym samym przestał pełnić funkcję Marszałka Sejmu. Zgodnie z Konstytucją RP wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przejął Marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz. W tym samym dniu, w wyniku głosowania w Sejmie, nowym Marszałkiem Sejmu został Grzegorz Schetyna. Na mocy Konstytucji RP przejął on od Marszałka Senatu wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 6 sierpnia br. wraz z zaprzysiężeniem Prezydenta RP przed Zgromadzeniem Narodowym Marszałek Grzegorz Schetyna zakończył wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zobacz także: Działania Marszałka wykonującego obowiązki Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w okresie 10.04-8.07.2010 r.


W okresie od 8 lipca do 6 sierpnia 2010 r. Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna wykonując obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podjął m.in. następujące działania:

 

Decyzje personalne

 

Kancelaria Prezydenta

 

 •  podpisał postanowienie o powołaniu Jaromira Macieja Sokołowskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • podpisał postanowienie o powołaniu Dariusza Henryka Młotkiewicza na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Przedstawiciele Prezydenta w instytucjach

 • w związku ze złożeniem rezygnacji przez prof. dr hab. Jacka Juliusza Jadackiego z funkcji przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odwołał profesora z w/w funkcji.

Akty prawne

 

 • podpisał 12 ustaw
 • podpisał stanowisko w związku z wszczęciem postępowania w sprawie skargi konstytucyjnej (sygn. akt SK 6/10) dotyczącej zgodności z Konstytucją art. 4 ust. 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 lipca 1996 r.

Nominacje

 

 • Sędziowskie:

- podpisał postanowienia o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 23 sędziów: 4 sędziów na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 4 sędziów na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego i 15 sędziów na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego


Awanse

 • podpisał postanowienie o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski podporucznika 36 żołnierzy - kombatantów
 • podpisał postanowienia o mianowaniu 435 funkcjonariuszy Policji na pierwszy stopień oficerski podkomisarza

Ordery i odznaczenia

 

 • podpisał postanowienie o odznaczeniu Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski 53 osobom
 • podpisał postanowienia o nadaniu 65 Krzyży Zasługi Za Dzielność oraz 92 Medali Za Ofiarność i Odwagę osobom, które z narażeniem własnego życia i zdrowia ratowały zagrożone życie ludzkie (w większości podczas powodzi)
 • podpisał postanowienia o nadaniu 1481 odznaczeń wojskowych o charakterze pamiątkowym „Gwiazda Afganistanu” żołnierzom, którzy nienagannie pełnią służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistan
 • podpisał postanowienia o nadaniu, na wnioski ministrów i wojewodów, 4096 Medali Za Długoletnią Służbę osobom wzorowo i sumiennie wykonującym obowiązki wynikające z pracy zawodowej
 • podpisał postanowienia o nadaniu Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 5872 osobom
 • wyraził zgodę na przyjęcie odznaczeń Federacji Rosyjskiej – medalu „65 lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej w latach 1941-1945” przez 109 obywateli polskich, kombatantów II wojny światowej (spośród przedłożonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 4420 wniosków o wyrażenie zgody na przyjęcie odznaczenia), wyrażał też zgodę na przyjęcie orderów i odznaczeń państw obcych przez obywateli polskich

Obywatelstwa

 • podpisał postanowienie dotyczące nadania obywatelstwa polskiego 12 osobom.
Poleć znajomemu