Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 8 lipca 2010

Działania Marszałka wykonującego obowiązki Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w okresie 10.04-8.07.2010 r.

Ambasadorowie

 • wyraził brak zastrzeżeń do kandydatur:

- Pana Raoula Delcorde na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Królestwa Belgii z siedzibą w RP, Pana Eugene Hutchinsona na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Irlandii z siedzibą w RP
- Pana Murada Ali na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Islamskiej Republiki Pakistanu z siedzibą w RP
- Pana Sun Yuxi na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Chińskiej Republiki Ludowej z siedzibą w RP
- Pana Aleksandra Aleksiejewa na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Federacji Rosyjskiej z siedzibą w RP
- Pana Walida bin Tahera bin Hassana Radwana na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Królestwa Arabii Saudyjskiej z siedzibą w RP

 

 • podpisał postanowienie w sprawach:

- odwołania Pana Henryka Litwina ze stanowiska Ambasadora RP w Republice Białorusi
- odwołania Pana Przemysława Marca ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Peru,

- odwołania Pana Przemysława Marca ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wielonarodowym Państwie Boliwii oraz Republice Ekwadoru,

- mianowania Pana Jarosława Spyry na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Peru,

- mianowania Pana Jarosława Spyry na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wielonarodowym Państwie Boliwii oraz Republice Ekwadoru,
- mianowania Pana Stefana Radomskiego na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Turkmenistanie
- odwołania Pani Joanny Stempińskiej ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Węgierskiej
- odwołania Pana Krzysztofa Suprowicza ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdowy
- mianowania Pana Bogumiła Lufta na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Mołdowy
- odwołania Pana Andrzeja Towpika ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego – Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku
- mianowania Pana Witolda Sobkowa na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego – Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku
- odwołania Pana Jana Woronieckiego ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego – Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy OECD w Paryżu
- mianowania Pana Pawła Wojciechowskiego na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego – Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy OECD w Paryżu
- odwołania Pana Adama Halamskiego ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Danii
- mianowania Pana Romana Kowalskiego na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Węgierskiej
- mianowania Pani Anny Grupińskiej na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Burundi, Republice Mauritiusu, Republice Somalijskiej i Zjednoczonej Republice Tanzanii
- mianowania Pana Krzysztofa Kocela na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego – Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy UNESCO w Paryżu
- mianowania Pana Adama Wacław Jelonka na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Malezji
- mianowania Pana Marcina Kubiaka na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Lesotho
- mianowania Pana Jacka Perlina na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Antigui i Barbudzie
- odwołania Pani Barbary Labudy z dniem 31 lipca 2010 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkim Księstwie Luksemburga
- odwołania Pana Eugeniusza Sawickiego z dniem 30 września 2010 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej Malezji
- odwołania Pana Eugeniusza Sawickiego ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Brunei Darussalam
- odwołania Ambasadora Andrzeja Papierza ze stanowiska Ambasadora w Republice Bułgarii

i podpisał listy uwierzytelniające i odwołujące oraz akty indywidualne dla w/w i innych Ambasadorów.

 

Akty prawne

 

 • podpisał 64 ustawy
 • ratyfikował 3 umowy międzynarodowe, 1 protokół , 3 konwencje i 2 memoranda, wydał postanowienia w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP 7 umów międzynarodowych, 3 protokołów, 2 konwencji i 1 układu międzynarodowego
 • przedstawił 2 inicjatywy ustawodawcze:
  - „O zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych”
  - „O szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych”
 • podpisał postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu oraz postanowienie o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowej nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej
 • podpisał postanowienie w sprawie wygaśnięcia kadencji wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Poleć znajomemu