Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 8 lipca 2010

Działania Marszałka wykonującego obowiązki Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w okresie 10.04-8.07.2010 r.

Rady

 • Rada Bezpieczeństwa Narodowego:

- powołał nowy skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego i wydał zarządzenie w sprawie trybu jej działania
- zwołał cztery posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, których przedmiotem było rozpatrzenie informacji zanotowanych na rejestratorach pokładowych samolotu Tu-154, który uległ katastrofie pod Smoleńskiem w dn. 10 kwietnia oraz omówienie bieżącej sytuacji powodziowej i rozpatrzenie wstępnych projektów ustaw „przeciwpowodziowych”: „O szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych” oraz „O zmianie ustawy – Prawo wodne oraz o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” a także rozpatrzenie nowego podejścia do polskiej strategii wobec Afganistanu

 

 • Rada Gabinetowa

- zwołał 10 czerwca 2010 r. posiedzenie Rady Gabinetowej w celu analizy sytuacji powodziowej w kraju i bieżących działań resortów jej dotyczących a także oceny funkcjonowania regulacji dotyczących zabudowy na terenach zagrożonych powodzią i omówienia rządowych projektów ustaw, które mają na przyszłość skuteczniej przygotować państwo na ewentualność powodzi (dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego)

 

Nominacje

 

 • Sędziowskie:

- podpisał postanowienie o powołaniu na Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Pana Romana Marka Hausera oraz postanowienie o powołaniu, na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, na stanowisko Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Pana Janusza Trzcińskiego
- przyjął ślubowanie od prof. Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz, wybranej 6 maja 2010 r. przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego
- podpisał postanowienia o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego 69 sędziów: 1 sędziego na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 1 sędziego na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego, 23 sędziów na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego i 44 sędziów na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego
- wręczył 87 podpisanych jeszcze przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego nominacji sędziowskich.

 • Profesorskie:

- wręczył akty nominacyjne 48 profesorom - nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, którym tytuły zostały nadane jeszcze przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

 

Awanse

 

 • podpisał postanowienie o pośmiertnych awansach dla żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem
 • podpisał postanowienia o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski 58 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 39 funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, 407 podchorążych rezerwy, 9 podoficerów zawodowych i 25 żołnierzy-kombatantów; wyraził także zgodę na mianowanie 41 absolwentów Akademii Marynarki Wojennej na pierwszy stopień oficerski podporucznika
 •  podpisał postanowienia o mianowaniu 66 funkcjonariuszy Policji na pierwszy stopień oficerski podkomisarza

Ordery i odznaczenia

 

 • podpisał postanowienie o pośmiertnym odznaczeniu Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski osób tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, oraz postanowienia o odznaczeniu 9 innych osób Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski
 • podpisał postanowienia o nadaniu Krzyży Orderu Zasługi Rzeczpospolitej 33 osobom
 • podpisał postanowienia o odznaczeniu 20 osób Złotym Krzyżem Zasługi, 20 osób Srebrnym Krzyżem Zasługi i 39 osób Brązowym Krzyżem Zasługi.
 • podpisał postanowienia o nadaniu 10 Krzyży Za Dzielność oraz 138 Medali Za Ofiarność i Odwagę osobom, które z narażeniem własnego życia i zdrowia ratowały zagrożone życie ludzkie (w większości podczas powodzi)
 • podpisał postanowienie o nadaniu 119 Krzyży Zesłańców Sybiru osobom, które zostały deportowane i więzione w łagrach, obozach i miejscach zsyłek
 • podpisał postanowienia o nadaniu Krzyży Orderu Krzyża Wojskowego 3 osobom
 • podpisał postanowienia o nadaniu 2271 odznaczeń wojskowych o charakterze pamiątkowym „Gwiazda Afganistanu” żołnierzom, którzy nienagannie pełnią służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistan
 • podpisał postanowienie o nadaniu 80 odznaczeń wojskowych o charakterze pamiątkowym „Gwiazda Iraku” żołnierzom, którzy nienagannie pełnili służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku
 • podpisał postanowienia o nadaniu, na wnioski ministrów i wojewodów, 6864 Medali Za Długoletnią Służbę osobom wzorowo i sumiennie wykonującym obowiązki wynikające z pracy zawodowej
 • podpisał postanowienia o nadaniu Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 9032 osobom
 • wyraził zgodę na przyjęcie odznaczeń Federacji Rosyjskiej – medalu „65 lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej w latach 1941-1945” przez 197 obywateli polskich, kombatantów II wojny światowej (spośród przedłożonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 4420 wniosków o wyrażenie zgody na przyjęcie odznaczenia), wyrażał też zgodę na przyjęcie orderów i odznaczeń państw obcych przez obywateli polskich

Obywatelstwa:

 • podpisał postanowienia dotyczących zrzeczenia się obywatelstwa polskiego przez 107 osoby
 • podpisał postanowienia dotyczących nadania obywatelstwa polskiego 31 osobom.
   
POPRZEDNIA 1, 2, 3,
Poleć znajomemu