Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 8 lipca 2010

Działania Marszałka wykonującego obowiązki Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w okresie 10.04-8.07.2010 r.

W okresie od 10 kwietnia do 8 lipca 2010 r. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski wykonywał obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym czasie Marszałek podjął m.in. następujące działania:

 

Żałoba narodowa

Decyzje personalne

 

Kancelaria Prezydenta

 

  • podpisał postanowienia o powołaniu Jacka Michałowskiego na pełniącego obowiązki szefa Kancelarii Prezydenta, a następnie o odwołaniu go z tej funkcji i powołaniu na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta
  • w reakcji na złożone rezygnacje ze stanowisk podpisał postanowienia o odwołaniu:

- Małgorzaty Bochenek i Jacka Sasina ze stanowisk Sekretarzy Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Macieja Łopińskiego, ze stanowiska Sekretarza Stanu i Szefa gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


- Bożeny Borys-Szopy oraz Andrzeja Dudy ze stanowisk Podsekretarzy Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

 

  • podpisał postanowienie o powołaniu gen. Stanisława Kozieja na stanowisko szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
  • w reakcji na złożone rezygnacje ze stanowisk podpisał postanowienia o odwołaniu Witolda Waszczykowskiego i Zbigniewa Włodzimierza Nowka ze stanowiska Zastępcy Szefa w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Przedstawiciele Prezydenta w instytucjach


- podpisał postanowienie o powołaniu w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Pana Jana Aleksandra Dworaka oraz Pana Krzysztofa Stanisława Lufta

 

Wojsko

 

  • podpisał postanowienia o mianowaniu: gen. broni Mieczysława Cieniucha na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. dywizji Zbigniewa Głowienki na stanowisko Dowódcy Wojsk Lądowych, gen. dywizji Edwarda Gruszki na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, gen. broni Lecha Majewskiego na stanowisko Dowódcy Sił Powietrznych oraz admirała floty Tomasza Mathea na stanowisko Dowódcy Marynarki Wojennej

Prokuratura

 

  • podpisał, zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 31 marca 2010 r. kontrasygnowanym przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, akty powołania dla Marka Jamrogowicza - na stanowisko pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego, Marzeny Kowalskiej - na stanowisko zastępcy Prokuratora Generalnego i Roberta Hernanda - na stanowisko zastępcy Prokuratora Generalnego

Narodowy Bank Polski

 

  • podpisał wniosek o powołanie Pana Marka Mariana Belki na stanowisko Prezesa Narodowego Banku Polskiego
1, 2, 3, NASTĘPNA
Poleć znajomemu