Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 28 czerwca 2011

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę doktorską

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę doktorską
Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę doktorską

Dr Paweł Ciołkiewicz zdobył główną nagrodę drugiej edycji konkursu „Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
w którym wybierani byli autorzy najlepszych prac doktorskich w dziedzinie nauk społecznych.

 

Laureat otrzymał nagrodę - 10 tys. zł - za pracę doktorską Pamięć zbiorowa w dyskursie publicznym. Analiza polskiej debaty na temat wypędzeń Niemców po drugiej wojnie światowej napisaną pod kierunkiem prof. UŁ dr. hab. Andrzeja Piotrowskiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Pracę nagrodzono w kategorii „Debata publiczna”.

 

Wyróżnionych zostało także pięciu autorów prac doktorskich:

 

-  Pani dr Agnieszka Kampka w kategorii tematycznej Debata publiczna za pracę doktorską Perswazja w języku polityki. Na przykładzie exposés premierów III RP
i debat nad programem rządu,
napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Anieli Dylus na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

 

-  Pani dr Elżbieta Ciżewska w kategorii tematycznej Tożsamość i kultura za pracę doktorską „Solidarność” 1980-1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Marcina Króla w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego,

 

-  Pani dr Aleksandra Moroska w kategorii tematycznej Tożsamość i kultura za pracę doktorską Prawicowy populizm a euroscepytycyzm (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligi Polskich Rodzin w Polsce), napisaną pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Klausa Bachmanna w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego,

 

- Pani dr Katarzyna Growiec w kategorii tematycznej Społeczeństwo i polityka społeczna za pracę doktorską Wpływ kapitału społecznego na zaufanie społeczne, zadowolenie z życia i tendencje autorytarne w Polsce, napisaną pod kierunkiem prof. dr.  hab. Henryka Domańskiego w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,

 

-  Pani dr Katarzyna Sum w kategorii Gospodarka i polityka gospodarcza za pracę doktorską Przystąpienie Polski do strefy euro w świetle analizy porównawczej procesów integracji walutowej w Polsce i w Hiszpanii, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Budnikowskiego w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

II edycja Konkursu ,,Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój” na najlepszą pracę doktorską, organizowana decyzją prezydenta Bronisława Komorowskiego, stanowiła kontynuację inicjatywy ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przyznawania specjalnej nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe w sferze szeroko rozumianych nauk społecznych.


W dwóch edycjach konkursu uczestniczyło 87 autorów prac doktorskich. Przyznano 5 nagród głównych oraz 13 wyróżnień.

 

Nagrody i wyróżnienia były przyznawane w sześciu kategoriach:

 • debata publiczna
 • tożsamość i kultura,
 • społeczeństwo i polityka społeczna,
 • gospodarka i polityka gospodarcza,
 • sytuacja międzynarodowa i polityka zagraniczna,
 • funkcjonowanie państwa i jego instytucji.

W drugiej edycji konkursu nadesłane prace doktorskie oceniała komisja konkursowa w składzie:

 • prof. Andrzej Chojnowski, przewodniczący
 • prof. Henryk Domański, zastępca przewodniczącego
 • prof. Stanisława Golinowska
 • prof. Krzysztof Koseła
 • prof. Miłowit Kuniński
 • prof. prof. Ewa Leś
 • ks. prof. Piotr Mazurkiewicz
 • prof. Stanisław Mocek
 • prof. Aleksander Surdej

W drugiej edycji konkursu uczestniczyło 45 autorów prac doktorskich.

 

Poleć znajomemu