Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 18 listopada 2011

Seminarium „Archiwa Przełomu jako przedmiot badań naukowych"

Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski

Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski

Jak ułatwić nam wszystkim szybki i bezpłatny dostęp do źródłowych dokumentów dotyczących najnowszej historii politycznej naszego kraju? Jak utrwalić w pamięci narodowej ważny rozdział najnowszej historii odrodzonej Rzeczypospolitej, jakim były pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu i w pełni wolne wybory do Senatu w 1989 roku oraz wiele wydarzeń, które całkowicie odmieniły życie Polaków?
 

To tylko kilka z pytań, wokół których toczyć się będzie dyskusja nad wspólnym projektem Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu RP – utworzenia
internetowego archiwum polskiej transformacji pod nazwą „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Seminarium odbędzie się 22 listopada 2011 r. w gmachu Senatu.

  Zobacz także: „Archiwa Przełomu 1989-1991” dostępne w Internecie

Do realizacji projektu, który objął honorowym patronatem Prezydent RP Bronisław Komorowski, włączyło się już wiele osób prywatnych i ponad 30 uczestników instytucjonalnych reprezentujących archiwa państwowe, biblioteki, urzędy, ośrodki naukowe i akademickie w kraju i zagranicą.

 

Deklaracje współpracy złożyli m.in. Kancelaria Sejmu RP i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Nadal jednak bogata i ciekawa dokumentacja z pierwszych lat polskich przemian jest rozproszona i nie do końca odkryta, stąd ponawiamy apel o jej udostępnienie w celu wykonania kopii cyfrowych.

 

 

 

Pierwsze seminarium z zapowiadanego cyklu corocznych spotkań pt. „Archiwa Przełomu jako przedmiot badań naukowych" odbędzie się w budynku Senatu RP. Jego uczestnicy przypomną działalność Komitetów Obywatelskich i Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, nakreślą obraz parlamentu z lat 1989-1991 i odradzającego się samorządu terytorialnego, a przede wszystkim zaproponują konkretne rozwiązania dotyczące przyszłości i zasad funkcjonowania pierwszego internetowego archiwum polskiej transformacji.

 

Poleć znajomemu