Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 10 października 2012

Spotkanie zespołu ekspertów ds. polityki rodzinnej

  |   Inauguracyjne spotkanie zespołu ekspertów ds. polityki rodzinnej Inauguracyjne spotkanie zespołu ekspertów ds. polityki rodzinnej Inauguracyjne spotkanie zespołu ekspertów ds. polityki rodzinnej Inauguracyjne spotkanie zespołu ekspertów ds. polityki rodzinnej Inauguracyjne spotkanie zespołu ekspertów ds. polityki rodzinnej

W środę odbyło się spotkanie inauguracyjne powołanego w Kancelarii Prezydenta RP Zespołu ekspertów do spraw wypracowania rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej. W skład Zespołu weszli przedstawiciele środowisk naukowych zajmujący się problematyką rodziny, demografii, ekonomii, socjologii oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Pracami Zespołu będzie kierować Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka.

 

Listy Szefa Kancelarii Jacka Michałowskiego powołujące do Zespołu wręczył zebranym Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Rybicki.

 

Minister Rybicki w imieniu Prezydenta RP podziękował wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie do pracy na rzecz poprawy sytuacji polskich rodzin. Przekazał również przesłanie, jakie przyświecało prezydentowi przy tej inicjatywie: Ważne jest wyznaczenie takich zasad polityki rodzinnej, która nie będzie narzucać żadnego „jedynie słusznego” modelu zachowań, a jedynie wspierać rodziny w sytuacjach, w których realizacja ich autonomicznych wyborów będzie napotykać na trudności.


- Zadaniem, jakie Bronisław Komorowski stawia przed Państwem ma być sformułowanie sposobów osiągania w polityce na rzecz rodzin założonych celów: kształtowania warunków dla odnowy demograficznej kraju, odpowiedzialnego rodzicielstwa i dobrego dzieciństwa – powiedział minister Rybicki.

 

Zespół został powołany Decyzją nr 7 z dnia 17 września 2012 r. (tekst Decyzji w pliku do pobrania). W jego skład weszli:
1. profesor Bożena Balcerzak-Paradowska z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
2. doktor Anna Baranowska-Rataj ze Szkoły Głównej Handlowej
3. doktor Barbara Bobrowicz z Uniwersytetu Warszawskiego
4. profesor Anna Giza-Poleszczuk z Uniwersytetu Warszawskiego
5. doktor Dorota Głogosz z Kancelarii Prezydenta RP, sekretarz Zespołu ekspertów
6. doktor Mikołaj Herbst z Uniwersytetu Warszawskiego
7. profesor Janina Jóźwiak ze Szkoły Głównej Handlowej
8. profesor Irena Kotowska ze Szkoły Głównej Handlowej
9. ksiądz profesor Janusz Mariański z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
10. doktor Anna Matysiak ze Szkoły Głównej Handlowej
11. Teresa Ogrodzińska z Fundacji im. Jana Amosa Komeńskiego
12. doktor Maciej Piróg, Doradca Prezydenta RP
13. doktor Monika Sajkowska z Fundacji Dzieci Niczyje
14. Maria Sierant z Kancelarii Prezydenta RP
15. doktor Joanna Staręga-Piasek, Doradca Prezydenta RP
16. profesor Tomasz Szlendak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
17. profesor Urszula Sztanderska z Uniwersytetu Warszawskiego
18. doktor Zofia Szweda-Lewandowska, uczestnik programu eksperckiego w KRRP
19. Anna Tyśkiewicz-Mazur z Kancelarii Prezydenta RP
20. Dorota Wijata z Kancelarii Prezydenta RP
21. ksiądz doktor Dariusz Wojtecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
22. Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Przewodnicząca Zespołu ekspertów
 

Poleć znajomemu