Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 12 października 2012

Seminarium nt. Narodowego Planu Infrastrukturalnego

  |   Seminarium nt. Narodowego Planu Infrastrukturalnego Seminarium nt. Narodowego Planu Infrastrukturalnego Seminarium nt. Narodowego Planu Infrastrukturalnego Seminarium nt. Narodowego Planu Infrastrukturalnego Seminarium nt. Narodowego Planu Infrastrukturalnego

W piątek w Pałacu Prezydenckim odbyło się eksperckie seminarium ekonomiczne „Potrzeby i wyzwania rozwoju infrastruktury na zasadach rynkowych”.

 

Głównym gościem seminarium był światowy ekspert James Stewart, były prezes agencji rządu Wielkiej Brytanii Infrastructure UK odpowiedzialnej za rozwój infrastruktury w tym kraju, a obecnie Global Head of Infrastructure w firmie doradczej KPMG. W swej prezentacji pt. „Budowa systemu rynkowego rozwoju infrastruktury krajowej” James Stewart odniósł się do zasadniczych, uniwersalnych warunków i najlepszych światowych praktyk w obszarze budowy infrastruktury na rzecz rozwoju konkurencyjnej gospodarki obejmujących:

  1. Kwestie opracowania  Narodowego Planu Infrastrukturalnego obejmującego wszystkie gałęzie infrastruktury w gospodarce,
  2. Ustanawianie priorytetów i narodowych projektów inwestycyjnych,
  3. Rozwój kompetencji sektora publicznego w implementacji projektów infrastrukturalnych, m.in. poprzez stworzenie dedykowanej agencji doradczej dla jednostek rządowych zajmującej się rozwojem infrastruktury w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przygotowywaniem i aktualizowaniem Narodowego Planu Infrastrukturalnego,
  4. Zarządzania jakością w procesie planowania, zamawiania i budowy infrastruktury m.in. prawo zamówień publicznych,
  5. Finansowania infrastruktury przez wszelkie dostępne sektorowi publicznemu i prywatnemu instrumenty.

Dyskusja, której moderatorem był minister Olgierd Dziekoński, dotyczyła możliwości rozwoju infrastruktury poprzez sektor prywatny przy systemowym wsparciu jednostek budżetu centralnego dla programowania rozwoju infrastruktury. Uczestniczący w niej ekonomiści i eksperci sektora publicznego i prywatnego debatowali o możliwości wykorzystania doświadczeń światowych dla polskich wyzwań związanych z potrzebami rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury.

 

W spotkaniu uczestniczyli udział Piotr Woźniak, Główny Geolog Kraju i Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska, Andrzej Urbanik z Rady ds. Autostrad, przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, GDDKiA oraz szeregu organizacji pracodawców, think-tanków, instytucji finansowych i firm sektora budowlanego i energetycznego.

Poleć znajomemu