Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 24 października 2012

Spotkanie z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych

  |   Briefing prasowy z udziałem ministra Olgierda Dziekońskiego oraz ministra środowiska Marcina Korolca Briefing prasowy z udziałem ministra Olgierda Dziekońskiego oraz ministra środowiska Marcina Korolca Briefing prasowy z udziałem ministra Olgierda Dziekońskiego oraz ministra środowiska Marcina Korolca Briefing prasowy z udziałem ministra Olgierda Dziekońskiego oraz ministra środowiska Marcina Korolca Spotkanie ekspertów z udziałem ministra Olgierda Dziekońskiego oraz ministra Marcina Korolca Spotkanie ekspertów z udziałem ministra Olgierda Dziekońskiego oraz ministra Marcina Korolca

Milenijne Cele Rozwoju Narodów Zjednoczonych oraz zrównoważony rozwój – to tematy środowego spotkania w Pałacu Prezydenckim z udziałem Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierda Dziekońskiego i Ministra Środowiska Marcina Korolca.


Spotkanie odbyło się w związku z przypadającym w środę Dniem Narodów Zjednoczonych (ONZ). Święto obchodzone jest corocznie 24 października w rocznicę wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. Pierwsze obchody odbyły się w 1948 roku.

 

Na briefingu prasowym przed spotkaniem, minister Dziekoński podkreślał wagę inicjatyw ONZ, w tym dotyczących zrównoważonego rozwoju. Przypomniał art. 5 Konstytucji RP, który mówi: Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
 

- Warto o tym pamiętać, bo często kwestia zrównoważonego rozwoju jest traktowana jako niejasny element naszego systemu prawnego – podkreślił Olgierd Dziekoński. Zaznaczył, że Prezydent RP, który jest strażnikiem konstytucji, jest w sposób szczególny zainteresowany sprawami równoważonego rozwoju.


Minister środowiska wskazywał na trzy filary zrównoważonego rozwoju: środowisko, rozwój gospodarczy i społeczny. Zaznaczył, że Polska jest znakomitym przykładem państwa, w którym zasada zrównoważonego rozwoju może mieć realny kształt rozwoju. Zwrócił uwagę na osiągnięcia polskiej transformacji - Polska od 1989 roku osiągnęła wiele, np. w zakresie ochrony klimatu oraz trwałego nieustannego wzrostu gospodarczego.


Minister podkreślał też, że zrównoważony rozwój polega na utrzymaniu wzrostu i zasobów dla obecnych i przyszłych pokoleń, gdyż świat niebawem z populacją 10 mld ludzi będzie potrzebował zrównoważenia trzech kwestii: społecznych, gospodarczych, środowiskowych wyzwań utrzymania rozwoju.

 

Marcin Korolec powiedział, że Polska jest kandydatem na gospodarza Konferencji klimatycznej ONZ w 2013 r. To najbardziej prestiżowe i najważniejsze forum globalnej polityki klimatycznej na świecie. Konferencje klimatyczne ONZ (tzw. COPy – Conferences of the parties) to doroczne globalne szczyty, podczas których negocjuje się zakres działań na rzecz polityki klimatycznej. Szczyt w Polsce odbywałby się w listopadzie 2013 r. w Warszawie.

 

Po briefingu prasowym odbyło się spotkanie ekspertów. Uczestniczyli w nim także Doradcy Prezydenta RP: prof. Roman Kuźniar, prof. Jerzy Osiatyński, prof. Tomasz Borecki i Henryk Wujec.

Poleć znajomemu