Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 5 września 2013

Nominacje w Kancelarii Prezydenta RP

  |   Wręczenie nominacji w Kancelarii Prezydenta RP Wręczenie nominacji w Kancelarii Prezydenta RP Wręczenie nominacji w Kancelarii Prezydenta RP Wręczenie nominacji w Kancelarii Prezydenta RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podjął decyzję o awansowaniu:

  • Sekretarza Stanu Sławomira Rybickiego na stanowisko Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP
  • Sekretarza Stanu Dariusza Młotkiewicza na stanowisko Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP
  • Podsekretarz Stanu Ireny Wóycickiej na stanowisko Sekretarza Stanu
  • Dyrektora Gabinetu Prezydenta RP Pawła Lisiewicza na stanowisko Szefa Gabinetu Prezydenta RP.

Minister Sławomir Rybicki, poza dotychczasowymi obowiązkami, tj. kontaktami z rządem, parlamentem i partiami politycznymi, będzie odpowiedzialny m.in. za nadzór i koordynację całości spraw krajowych w działalności Prezydenta RP i Kancelarii ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów prezydentury.

 

Ministrowi Dariuszowi Młotkiewiczowi powierzono m.in. obowiązki dotyczące dalszego usprawniania funkcjonowania organizacyjnego Kancelarii.
 

Minister Irenie Wóycickiej powierzono całościową koordynację realizacji priorytetu strategicznego prezydentury – polityka rodzinna.
 

Do obowiązków Szefa Gabinetu Prezydenta Pawła Lisiewicza poza dotychczasowymi, tj. organizacją i planowaniem działań Prezydenta RP, będzie należało planowanie działań strategicznych prezydentury.

 

Zobacz biogramy w dziale Kancelaria >>
 

Poleć znajomemu