Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 13 września 2013

Kancelaria Prezydenta: Dobre prawo dla rodzin

Kancelaria Prezydenta RP zwróciła się do Ministra Jacka Cichockiego, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z prośbą o wprowadzenie do Oceny Skutków Regulacji wpływu projektowanych aktów prawnych na sytuację rodzin wychowujących dzieci.

 

W maju 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski ogłosił Program Polityki Rodzinnej „Dobry Klimat dla Rodziny”, zawierający 44 postulaty na rzecz zwiększenia dzietności, dobrego rodzicielstwa i dzieciństwa. W celu wzmocnienia samodzielności finansowej rodzin wychowujących dzieci, program rekomenduje m.in. wprowadzenie zasady, że przy uchwaleniu ustaw czy zmienianiu już istniejących przepisów trzeba policzyć, w jaki sposób zmiany mogą wpłynąć na materialną sytuację rodzin wychowujących dzieci. Taka analiza powinna być obowiązkową częścią oceny skutków regulacji.

 

Wagę kompleksowej, stabilnej i konsekwentnej polityki sprzyjającej rodzicielstwu dostrzega nie tylko Prezydent RP, ale również rząd, który podejmuje w ostatnim czasie szereg działań adresowanych do rodzin wychowujących dzieci. Dlatego też Kancelaria liczy na dobrą współpracę przy wprowadzaniu zaproponowanej zmiany do – zmienianego właśnie – Regulaminu pracy Rady Ministrów.

 

Podkreślenia wymaga, że art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje rodzinie ochronę i opiekę państwa, natomiast art. 71 ust. 1 zobowiązuje państwo do uwzględniania, w swojej polityce społecznej i gospodarczej, dobra rodziny. Niewątpliwie wynika to z faktu, iż sytuacja rodziny, będącej podstawową komórką społeczną, przekłada się bezpośrednio na jakość funkcjonowania całego społeczeństwa.

 

W tym kontekście wprowadzenie obowiązku uwzględniania, przy projektowaniu aktów prawnych, wpływu proponowanych rozwiązań na sytuację rodzin wychowujących dzieci, byłoby nie tylko realizacją gwarancji konstytucyjnych, ale także naturalną konsekwencją uznania polityki rodzinnej za jeden z priorytetów państwa - napisano w liście przekazanym do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 

Poleć znajomemu