Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 25 kwietnia 2014

NSA podzielił argumentację Kancelarii Prezydenta RP

W dniu dzisiejszym Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał sprawę dotyczącą obowiązku udostępnienia danych osobowych (imienia i nazwiska) autorów opinii dotyczących zmian w systemie emerytalnym OFE w sporządzonych na zlecenie Kancelarii w 2011 r.


NSA uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i oddalił skargę obywatela na decyzję Szefa Kancelarii Prezydenta RP odmawiającą udostępnienia imion i nazwisk autorów opinii z uwagi na ochronę ich prywatności.


NSA podzielił argumentację Kancelarii Prezydenta RP. NSA – odwołując się do swoich wcześniejszych wyroków – podkreślił, że opinie dotyczące zmian OFE sporządzone na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP w 2011 r. nie stanowiły informacji publicznej i nie musiały być udostępniane. Autorzy opinii nie włączali się w proces podejmowania decyzji przez Prezydenta RP, gdyż decyzja w sprawie podpisania bądź odmowy podpisania ustawy stanowi prerogatywę Prezydenta RP, a opinie służyły poszerzeniu wiedzy głowy państwa. Skoro autorzy opinii nie uczestniczyli w procesie decyzyjnym Prezydenta RP, nie można ich uznać za osoby pełniące funkcje publiczne, a zatem w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej, przysługuje im pełna ochrona prywatności, w tym prawo do nieupubliczniania ich imion i nazwisk.


Wyrok jest prawomocny.
 

Poleć znajomemu