przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

Minister Stanisław Koziej - Sekretarz Stanu, szef BBN

Zobacz stronę BBN. Adres: ul. Karowa 10; 00-315 Warszawa

 

Stanisław Koziej urodził się w 1943 roku w Glinniku na Lubelszczyźnie.


Jest absolwentem Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1965) oraz Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie (1973). Ukończył również szereg kursów zagranicznych, w tym w Akademii Sił Zbrojnych ZSRR (Moskwa, 1987), Szkole NATO-SHAPE (Oberamergau, 1999), Instytucie Wyższych Studiów Obrony Narodowej (Paryż, 2000) oraz Akademii Obrony NATO (Rzym, 2001).


Stanisław Koziej specjalizuje się w polityce oraz strategii bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego (w tym obronności), w tym także w strategicznym zarządzaniu bezpieczeństwem. W obrębie tej tematyki prowadzi również wykłady na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim oraz w Szkole Głównej Handlowej i Akademii Dyplomatycznej.

 

Był współtwórcą polskiej doktryny obronnej w warunkach samodzielności strategicznej lat dziewięćdziesiątych oraz głównym autorem Planu obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator i koordynator narodowego planowania strategicznego i przebudowy systemu obronności państwa. Inicjator i współtwórca Wyższych Kursów Obronnych dla parlamentarzystów oraz wyższych kadr kierowniczych administracji państwowej. Główny autor Strategii obronności Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach członkostwa w NATO oraz Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej.

 

Jest autorem ponad 1000 publikacji z dziedziny wojska, obronności, bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego oraz kierowania bezpieczeństwem i zarządzania kryzysowego, w tym kilkunastu podręczników i książek. Najważniejsze z nich to:

 

 • Wstępne studium o obronności Polski na progu XXI wieku (1990)
 • Doktryna obronności Rzeczypospolitej Polskiej (1992)
 • Teoria sztuki wojennej (1993)
 •  Tezy i komentarze do prac nad strategią bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej (1998)
 •  Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego (2003)
 • Strategiczne problemy bezpieczeństwa globalnego i euroatlantyckiego (2005)
 • Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku (2006)
 • Jest także współautorem wielu prac zespołowych, w tym m.in.:
 • Wystarczalność obronna (1996)
 • Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem (2006)
 • Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich (2008)
 •  Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki (2009)
 • Polskie interesy w nowej koncepcji strategicznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (2009).

Gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Stanisław Koziej jest żonaty, ma dwoje dzieci - córkę Annę i syna Andrzeja.


Przebieg kariery zawodowej:

 • Pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w:

- 49. Pułku Zmechanizowanym w Wałczu,
- 15. Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie,
- Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu,
- Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

 • Był wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Sztabu Generalnego WP i Akademii Obrony Narodowej, pełniąc m.in. funkcję kierownika studium doktoranckiego, zastępcy i kierownika katedry oraz dziekana wydziału.
 • 1993-1994 – zastępca dyrektora departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (na tym stanowisku w 1993 r. z rąk prezydenta RP Lecha Wałęsy uzyskał awans generalski)
 • 1994-2001 – zastępca a następnie dyrektor Departamentu Systemu Obronnego w Ministerstwie Obrony Narodowej
 • 1996-1997 – szef polskiej misji w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei (Panmunjom)
 • 1997-1998 – zastępca szefa Misji OBWE w Gruzji (Tbilisi)
 • 1999-2001 – był pierwszym przedstawicielem Polski w NATO ds. polityki i strategii nuklearnej
 • 2005-2006 – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
 •  2007 – doradca Rzecznika Praw Obywatelskich
 • 2008 – doradca Ministra Obrony Narodowej
 • 13 kwietnia 2010 r. – powołany na stanowisko Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego przez wykonującego obowiązki Prezydenta RP marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego.

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.