Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 13 grudnia 2013

Prezydent podpisał ustawę i skieruje ją do TK

Wsłuchując się w argumenty podkreślające konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

 

Ustawa ta przewiduje wprowadzenie do krajowego porządku prawnego nowych postpenalnych środków zabezpieczających w postaci nadzoru prewencyjnego albo umieszczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Postępowanie będzie wszczynane na wniosek dyrektora zakładu karnego, w którym przebywa osoba mogąca stanowić potencjalne zagrożenie. Decyzja o zastosowaniu nadzoru prewencyjnego albo o umieszczeniu w Ośrodku podejmowana będzie przez sąd okręgowy (w składzie 3 sędziów) orzekający na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

Z drugiej strony, z uwagi na argumenty wskazujące na ryzyko nieposzanowania praw i wolności konstytucyjnych, ustawa ta zostanie skierowana w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, aby ostatecznie wyjaśnić wątpliwości natury konstytucyjnej. Na konieczność zweryfikowania konstytucyjności uchwalonych przez Sejm rozwiązań wskazał m.in. Zarząd Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll.

 

Ustawa dotyczy postępowania wobec sprawców najcięższych przestępstw, skazanych w czasach PRL na karę śmierci. Na mocy amnestii w 1989 r. zamieniono tym osobom wyroki śmierci na maksymalny istniejący wtedy wymiar kary więzienia, tj. 25 lat (w kodeksie karnym nie funkcjonowała wówczas kara dożywocia). W 2014 r. osoby te zakończą wykonywanie wyroków.
 

Poleć znajomemu