Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 31 stycznia 2014

Prezydent skierował do TK wniosek ws. zmian w OFE

Prezydent Bronisław Komorowski skierował ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Prace nad projektem wykazały rozbieżność poglądów doktryny prawa, co w tak ważnym dla obywateli obszarze musi zostać jednoznacznie rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny.

Prezydent wnioskuje w nim o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy. W szczególności Prezydent RP zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o poddanie kontroli następujących regulacji dotyczących:

  •   zakazu inwestowania OFE w papiery wartościowe emitowane albo gwarantowane przez Skarb Państwa;
  • nakazu inwestowania bardzo dużej części środków zgromadzonych w OFE w akcje w powiązaniu m.in. z usunięciem przepisów gwarantujących ubezpieczonym w OFE minimalną stopę zwrotu z inwestycji;
  • zakazu reklamy OFE i kary za jej naruszenie.

Prezydent skarży powyższe regulacje ze względu na wątpliwości co do ich zgodności z następującymi zasadami konstytucyjnymi:

  • zaufania do państwa i stanowionego prawa;
  • swobody prowadzenia działalności gospodarczej;
  • ochrony interesów w toku;
  • wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Zobacz także: Decyzja Prezydenta RP w sprawie ustawy o OFE Jednocześnie we wniosku Prezydent RP sygnalizuje Trybunałowi istniejącą w środowisku prawniczym znaczącą rozbieżność poglądów co do statusu składek odprowadzanych do otwartych funduszy emerytalnych oraz nagromadzonych w OFE aktywów.
 

Poleć znajomemu